Ugetømning afskaffes fra 1. januar 2025

I forbindelse med en ny sorteringsordning og ny renovatør, bliver det fra 1. januar 2025 obligatorisk at få tømt affaldsbeholdere på 2 hjul hver 14. dag.

I Randers Kommune er der omkring 14.000 tohjulede beholdere til restaffald og madaffald, der tømmes hver uge (svarende til halvdelen af de i alt 28.000 beholdere). Det giver mange ekstra kørsler at tømme de beholdere hver uge, da de er jævnt fordelt i hele kommunen. Ved at gå over til obligatorisk tømning hver anden uge, vil en markant reduktion i kørsler betyde mindre udgifter for borgerne og mindre udledning af CO2.

 

Mere sortering giver plads

Fra maj 2024 har alle husstande i Randers Kommune fået en ekstra beholder. Det kan du læse mere om her.

Den øgede sortering betyder, at der kommer mindre restaffald. Du vil f.eks. kunne sortere både blød plast og mælkekartoner i en beholder derhjemme, og det fylder godt til. Kombineret med, at de nye beholdere har en anden inddeling end de eksisterende 240-lites dobbeltbeholdere, vil det for langt de fleste være tilstrækkeligt med tømning hver 14. dag.

Hvis der viser sig, at du har behov for en større kapacitet end den almindelige 240-liters beholder (som enkelt eller dobbeltbeholder) med 14-dags tømning, er vi klar til at hjælpe med at finde en løsning til den tid.