Vi er gået i gang med at ændre tilgangsvejen til Randers Genbrugsplads

Det sker som en del af et større projekt. Du kan dog fortsat komme på Randers Genbrugsplads, hvis du kommer fra Grenåvej.

Du kan stadig køre på Randers Genbrugsplads via Grenåvej

Mandag den 21. november lukker Ørneborgvej for gennemkørsel mellem Grenåvej og Romalt Boulevard. Det sker som en del af forberedelserne til Ny Havnevej.

Først skal Vandmiljø Randers anlægge nye regnvandsledninger og herefter går Randers Kommune i gang med at etablere den nye vej til havnen. Lukningen for gennemkørende trafik på Ørneborgvej er derfor permanent, da vejstrækningen i løbet af det kommende halvår bliver nedlagt og erstattet af Ny Havnevej.

Du kan stadig komme på genbrugspladsen via Grenåvej

Indtil videre vil du fortsat have adgang til genbrugspladsen, når du kommer fra Grenåvej. Det gælder også virksomhederne vest for Ørneborgvej.

På sigt skal der dog etableres en ny indkørsel til genbrugspladsen, og så vil du skulle køre via Kristrup Engvej – et lyskryds nærmere byen. Tidsplanen er ikke helt på plads, men når kloakeringsarbejdet er færdigt, så vil Randers Kommune gå i gang med anlæggelsen af den nye vej.

Hvorfor skal det nu laves om?

Den nye havnevej skal efter planen kobles direkte på det overordnede vejnet i krydset Grenåvej/Clausholmsvej. Vejen bliver etableret, så den i fremtiden kan blive direkte forbundet med den kommende Klimabro.

Vi forventer, at Ny Havnevej er klar til brug allerede i foråret 2023. Den vil forbedre adgangen til den nye Randers Havn og med en god vejforbindelse til E45. Vejen har også betydning for realiseringen af Flodbyen og på sigt, når Klimabroen er etableret, vil Ny Havnevej bidrage til at aflaste trafikken på Randersbro.