Vi er i gang med at udsende opkrævninger til erhverv for affaldshåndtering

Vi er nu begyndt udsendingen af fakturaer til erhvervsvirksomheder for den kommunale affaldsindsamling.

Da vi er overgået til et nyt opkrævningssystem, er det ikke længere muligt at lave opkrævningerne fremadrettet. Derfor opkræver vi nu for:

Første halvår år af 2023 og reguleringer for 2. halvår af 2022.

Det betyder at den første faktura i august måned dækker 1. rate fra den 1. januar 2023 til 30. juni 2023.

Til januar 2024 opkræves anden rate for perioden 1. juli 2023 og til 31. december 2023.

Vi vil fremover udsende alle fakturaer bagudrettet.