Vi henter beholdere hos virksomheder

Har en virksomhed ikke givet besked om at fortsætte på den kommunale indsamlingsordning, henter vi de beholdere, der står hos virksomheden.

Vi kører nu rundt og henter beholdere til affald og genbrug hos de virksomheder, som ikke længere er tilmeldt vores ordning. Fra den 1. januar 2024 kan vi kun tilbyde virksomheder standardløsninger bestående af 2 stk. 240 liter dobbeltbeholdere til henholdsvis rest/madaffald og metal, plast og glas/papir.

Se priser og muligheder her.

 

Har en virksomhed ikke reageret på vores henvendelser i e-boks, er den kommunale affaldsordning blevet opsagt pr. 1. januar, og vi kommer derfor og henter det materiel (beholdere og containere), der står.

Passer vores standardløsning ikke til behovene, er det ikke muligt at bruge den kommunale affaldsordning efter 1. januar 2024. Vi henviser i stedet til private affaldsselskaber, som kan tilbyde løsninger til alle affaldstyper.

Ændringerne kommer efter Folketingets vedtagelse af en ny affaldsbekendtgørelse, der betyder, at virksomheder kun kan bruge den kommunale affaldsordning, hvis affaldsproduktionen svarer til en almindelig husholdning i art og mængde. Det er besluttet bl.a. for at forhindre konkurrenceforvridning mellem de kommunale og private affaldsordninger.