Vi skal alle sortere

Vores ressourcer skal ikke bare brændes af eller graves ned. Derfor skal vi alle sortere.

Alle husstande skal have mindst en beholder til genbrug (papir og den samlede genbrugsfraktion af metal, glas og hård plast) og en beholder til madaffald. Har man behov for det, kan man få flere beholdere. Alle beholdere skal stå samlet.

Vi vil også gerne slå en myte ihjel: "Det hele bliver jo blandet alligevel".

NEJ, det bliver ikke blandet

Vi kører med 2-kammerbiler. 2-kammerbilerne er special bygget til opgaven. De passer på mål, så de også kan håndtere tømningen af de todelte affaldsbeholdere uden at affaldet bliver blandet sammen. Bagest i bilen er der to kamre. På nogle af bilerne er det ene til papir og det andet til emballage. Og på andre af bilerne samler vi madaffald i det ene kammer og restaffald i det andet.

Skraldemændene i 2-kammerbilen tømmer altså to forskellige affaldstyper på hver en køretur. Ganske effektivt! 

Når du smider ting i genbrugsbeholderen, så tænk på, at det er mennesker, der står og håndsorterer genbrugsfraktionerne glas, metal, hård plast og mad- og drikkevarekartoner. Derfor er det vigtigt, at affaldet er tømt og skyllet rent - de har jo også ret til et ordentligt arbejdsmiljø.

Få en besked før du får tømt din beholder

Beskeden kommer to dage før du får hentet. Tilmeld dig i Mit Affald eller i app'en.