Affaldet fra din tallerken har fået nyt navn

Nu hedder det madaffald – for det er nemlig kun det, du må smide i den grønne spand.

Hvorfor nyt navn?

Fordi det er nemmere for os alle sammen at regne ud, hvad vi må smide i den lille grønne køkkenspand, når vi kalder det madaffald i stedet for organisk affald. Organisk affald er jo mange ting, inklusive affald der ikke hjemhører i spanden, som for eksempel haveaffald eller jagtaffald.

Det er altså ikke ligegyldigt, hvad du smider i den grønne køkkenspand. Cykelstyr, jagtaffald af enhver slags, kæledyr, mårhunde, affald fra hjemmeslagtning, kokosmåtter og andre mærkelige ting, som vi støder på, ødelægger forbehandlingsanlægget. Det betyder produktionsstop og dyre reparationsudgifter. Det er udgifter, som vi alle sammen dækker, og på godt jysk, lidt træls, når det nu ikke er nødvendigt.

Så det der skal i beholderen til madaffald er kun al den mad, du ikke kan spise - både når den er rå, tilberedt eller for gammel. Der vil være en overgangsperiode, hvor der stadig sidder klistermærker med "Organisk affald" på spande, containere eller beholdere, og her smider du bare madaffaldet i, som du plejer.

Sådan behandler vi dit madaffald

Allerførst bliver det hentet i en af vores 2-kammer biler hjemme hos dig, og så bliver det kørt på Affaldsterminalen. Bilen har to kamre: et til madaffald og det andet til restaffald.

På Affaldsterminalen bliver madaffaldet læsset over i forbehandlingsanlægget. Poserne med madaffaldet flænses og plastikposerne sorteres fra. Madaffaldet bliver tilsat vand, og kvast og mast til pulp og presset igennem et sold (en slags stor sigte). Det er her, at vi får problemer, hvis der kommer andet end madaffald i anlægget. Det kan ikke presse et rådyrskind eller et cykelstyr igennem soldet.

Nu er det pulpede madaffald klar til at blive kørt til Centralrenseanlægget, hvor det blandes sammen med spildevand - her er du jo også leverandør. Ud af den blanding produceres biogas, der igen bruges til produktion af el og varme. Så når du trykker på stikkontakten til kaffemaskinen og lyset over køkkenbordet, så er det dine og naboens bananskræller og kaffefiltre og et ryk i toilettet, der har skabt den grønne strøm.

Restproduktet efter biogasproduktionen bliver brugt som gødning på landmandens marker, og den vigtige fosfor føres tilbage til jorden.

Det indsamlede madaffald læsses af på Affaldsterminalen