Der sorteres i stor stil på genbrugspladserne.

Ikke kun i Randers Kommune, men over hele landet.

77 procent af det, vi afleverer på genbrugspladserne i Danmark genbruges eller genanvendes. Det er et godt resultat for klima og miljø. I Randers Kommune er vi helt oppe på 82 procent.

Vi er bedre til et genbruge og vi brænder mindre af

Der ryger mindre affald i småt brændbart, og vi er blevet bedre til at give videre til direkte genbrug. Det sidste sker blandt andet i genbrugsbutikker og i forskellige grupper på Facebook.

Nu lyder energiudnyttelse som, at det er en god ting. Det er det på sin vis også, for der udvindes noget, som vi kan bruge. Men set ud fra, hvorledes vi belaster miljøet, så er det selvfølgelig bedre, jo mere vi kan genanvende.

Det samme gør sig gældende på genbrugspladserne. Det kan være gamle fliser, som den ene borger kan aflevere, så en anden kan få glæde af dem i eget lille anlægsprojekt. Det er også private iværksættere og håndværkere, der giver affaldet værdi. I Randers bliver mange af de gamle vandrør til flotte designer lamper ved Wallpipe.dk. Og der kommer hele tiden flere og flere til.

Det gælder også om, at vi ændrer nogle arbejdsgange. For eksempel er containeren til deponiaffaldet (affald som vi på nuværende tidspunkt ikke kan genanvende) blevet lukket, så nu skal man have fat i en pladsmand, hvis man vil aflevere til deponi. Det betyder, at de mange fejlsorteringer undgås, og mængderne af det dyre deponiaffald er faldet markant.

Du får lige et par eksempler i tørre tal, hvordan vi klarer os i forhold til landsgennemsnittet.

 

Gennemsnitskommune

Randers

Deponi

5%

6%

Forbrænding

18%

11%

Genbrug

77%

82%

 

Så vi kan godt klappe os selv lidt på skuldrene for det gode arbejde, vi gør, når vi sorterer. Og der er en rivende udvikling i gang indenfor affaldsområdet, så der er helt sikkert plads til, at vi bliver endnu bedre.

Genanvendelsen på de enkelte genbrugspladser i kommunen ser således ud:

 

Randers

Asferg

Øster Tørslev

Langå

Deponi

6,2 %

5,1 %

7,1 %

7,7 %

Energiudnyttelse

10,2 %

12,6 %

11,2 %

9,4 %

Genbrug

82,9 %

81,7 %

80,9 %

82,2 %

 

Kilde: Dansk Affaldsforening og JHN Processor