Der vil stadig være plads i indkørslen

Regeringen er i dag kommet med et nyt udspil, der bl.a. peger på, på at endnu flere typer affald til genbrug skal hentes hjemme hos borgerne.

Målet med regeringens planer er, at mindre affald skal til forbrænding. Derfor er det nødvendigt at sortere mere – planen går ud på at sortere i 10 affaldstyper i hjemmet. Selvom det kan lyde omfattende, er det dog ikke noget Allan Asp Poulsen, leder for Affald & Genbrug ved Randers Kommune, ser som et problem:

”Der kommer selvfølgelig nogle justeringer, når man skal have mulighed for at komme af med lidt flere typer affald derhjemme. 9 af de 10 typer affald der nævnes, er allerede noget, man kan komme af med enten i affaldsbeholderne, til storskrald eller på genbrugspladserne, så vi ser det i højere grad som en optimering af de muligheder, der allerede findes. Et arbejde, som vi allerede er i gang med at planlægge i kommunens kommende affaldsplan.”

Endelig kan Allan Asp Poulsen også mane til ro for de borgere, der frygter en perlerække af skraldespande hele vejen ud ad indkørslen: ”Miljøministeren har allerede lagt op til, at flere forskellige typer affald kan blandes i beholderen og sorteres efterfølgende. Der kan selvfølgelig komme nogle ændringer i, hvad man må komme i hvilke rum, men vi gør, hvad vi kan for at det skal være nemt for vores borgere. Der skal fortsat være plads til andet end skraldespande i indkørslerne rundt omkring,” slutter han.