Det er ikke alt dit affald, der skal i poser

Metal, glas og hård plast vil vi gerne have direkte i beholderen, tak.

Det affald du smider i genbrugsbeholderen, metal, glas og den hårde plast, skal du smide direkte i beholderen. Hvis du samler affaldet i plastikposer, så må de ikke komme med ned i beholderen.

Hvorfor må de ikke det?

Det må de ikke, fordi noget at affaldet til genbrug bliver håndsorteret. Og det er mega svært at stå og flå poserne op, når man har sine store arbejdshandsker på. Det gør det også sværere at følge med sorteringsbåndet, så det er også dårlig økonomi.

Desuden er poserne jo også en helt anden type affald, nemlig blød plastik – eller plastikfolie, som vi kalder det. Det skal vi indsamle og aflevere for sig selv.

Så drop posen, eller tøm kun indholdet af den ned i genbrugsbeholderen. Det er en stor hjælp, så vi kan sortere bedre og billigere.