Du sorterer, vi tømmer

Hvis dit restaffald, madaffald og genbrugsmaterialerne ikke er sorteret i de rigtige rum i affaldsbeholderne, så tømmer vi ikke din skraldespand.

Det er ikke fordi, vi gerne vil være bissede, men det betyder meget for vores aftagere, hvor godt du sorterer. Jo dårligere der er sorteret, jo ringere bliver den pris, som vi får, når vi sælger materialerne videre. Hvis kvaliteten er for ringe, skal vi sågar betale for at få materialerne destrueret. Det kommer derfor også til at påvirke dit affaldsgebyr, hvis vores udgifter stiger på grund af dårlig sortering.

Og hvis du ikke fik tømt, hvad gør du så?

Så kan du tjekke MIT AFFALD og se, om det skyldes fejlsortering. Hvis svaret er ja, så skal du gøre følgende:

Du skal sortere affaldet fra dine affalds- og genbrugsbeholdere korrekt i de fire typer affald, som er:

  • Organisk affald
  • Papir til genbrug
  • Metal, glas og hård plast til genbrug
  • Restaffald

Vi kommer først forbi igen, når du næste gang har normal tømmedag, så det kommer måske til at knibe med pladsen i beholderen. Du kan komme af med genbrugsmaterialerne på en af vores genbrugspladser. Er du i tvivl, så bed en pladsmand om at hjælpe dig.

Har du ekstra restaffald til næste tømmedag, kan du købe et sækkemærke, så vi kan tage den ekstra sæk med. Sækkemærker kan du købe her.

Alternativt kan du selv aflevere det sorterede restaffald på Affaldsterminalen, Romalt Boulevard 64, 8960 Randers SØ indenfor normal åbningstid for Affaldsterminalen. Du skal blot melde dig i Vejerboden ved ankomst.