Forstå din ejendomsskattebillet

Du har nu fået din ejendomsskattebillet. Her kan du se, hvad de forskellige gebyrer dækker over.

Der er flere gebyrer på ejendomsskattebilletten, der alle har noget med affald at gøre. Nogle af dem kan du selv påvirke ved at ændre sammensætningen af beholdere, andre er faste og kan ikke ændres.

Restaffald

Gebyr for afhentning, håndtering og forbrænding af restaffaldet. Dette er den dyreste type affald at komme af med, så hvis ikke du fylder din beholder til restaffald, kan der være penge at spare ved at vælge en mindre beholder eller tømning hver 14. dag i stedet for hver uge.

Den billigste løsning er en dobbeltbeholder til restaffald og organisk affald, der bliver tømt hver 14. dag.

Organisk affald

Som noget nyt har det organiske affald sit eget gebyr. Det skyldes nye, nationale retningslinjer og er bl.a. med til at gøre det tydeligere, hvad lige præcis det organiske affald koster at komme af med. Har du en 140 liters beholder til organisk affald, kan det måske godt betale sig at skifte den, da det ikke er sikkert, det er den billigste løsning for dig længere.

Efter vi har sorteret plastikposer og andre urenheder fra, bliver det organiske affald til energi og varme.

Indsamling af genbrug mv.

Gebyret dækker over indsamling, sortering og afsætning af genbrugsmaterialer, storskrald og farligt affald. Her er gebyret fast, og afhænger ikke af, hvor stor en beholder du har stående. Man kan heller ikke blive fritaget, selvom man ikke bruger alle ordningerne under gebyret.

Genbrugspladser

Vi er alle med til at betale for driften af genbrugspladserne. De er en vigtig del af vores affaldshåndtering og sikrer, at mange materialer kan sælges til genanvendelse. Man kan ikke blive fritaget for at betale, selvom man ikke selv bruger genbrugspladserne.

Ekspeditionsgebyr

Har du lavet ændringer i dine ordninger eller skiftet beholdere i løbet af året, så er det her prisen for ændringerne står.

Du kan læse mere om priserne for 2021 her.