Hele landet skal indsamle flere typer husholdningsaffald ind ved husstanden

I Randers er vi klar til at indsamle de 10 typer affald fra den 1. juli i år. Men bliv ikke forskrækket. Det meste indsamler vi allerede, så du får ikke 10 nye beholdere.

Randers Byråd vedtog tirsdag den 25. maj det nye gældende Affaldsregulativ for Randers Kommune, og dermed også køreplanen for indhentning af de 10 typer af husholdningsaffald. Det starter allerede den 1. juli i år. Der vil være en overgangsordning for noget af det affald, vi indsamler, men vi melder ud i god til før, så du ved, hvis du skal gøre noget nyt eller anderledes.

Du får altså ikke en stribe nye beholdere

De 10 typer affald, vi skal sortere nu er:

  • Madaffald – det sorterer du allerede, og her er ingen ændringer.
  • Restaffald – det sorterer du allerede, og her er ingen ændringer.
  • Papir & karton – det sorterer du allerede, og her er ingen ændringer.
  • Metal, glas og hård plast – det sorterer du allerede.
  • Mad- og drikkekartoner – dem smider du i dag til restaffald, men fra 1. juli af skal de med i beholderen/containeren til Metal, glas og hård plast.
  • Pap – det afleveres fortsat enten via storskraldsordningen eller på genbrugspladsen.
  • Blød plast – skal samles i klare sække. Det kan afleveres enten via storskraldsordningen eller på genbrugspladsen.
  • Tekstiler – både slidte og dem til direkte genbrug skal i klare sække. De kan afleveres enten via storskraldsordningen eller på genbrugspladsen.

Så det helt nye er altså, at mad- og drikkevarekartonerne kommer ud af restaffaldet og over i beholderen til metal, glas og hård plast.

Vi vil senere ændre lidt på måden vi indsamler affaldet, og på et tidspunkt vil det for en almindelig husstand betyde én beholder mere og en ændret sortering af affaldet i spandene. Det skal du nok få meget mere at vide om, når vi når dertil.

Som du kan se, så er den eneste ændring i forhold til i dag faktisk kun mad- og drikkevarekartoner. Og indtil videre skal den bare i beholderen til metal, glas og hård plast. Husk at du kan klemme luften ud af den, så den ikke fylder så meget i din beholder. Alternativt kan du bestille en ekstra 140 l beholder til metal, glas, hård plast og mad- og drikkevarekartonerne.

Så er der også lige det farlige affald

Altså batterier, elpærer, småt elektronik og kemikalier. De skal indsamles via en Miljøkasse, som du kan bestille her. Bor du i en etageejendom, bliver I tilsluttet en viceværtordning for farligt affald.

Hvorfor vælger man egentlig at ændre den nationale affaldsplan?

Det gør man, fordi det giver god mening, at vi samler de samme typer affald ind i hele landet, så det kan genbruges og genanvendes bedst muligt. Det mindsker vores klimaaftryk. Hvis man som borger også besøger andre steder i landet, så skal man ikke bruge en masse krudt på, hvilket affald, man genbruger/genanvender lige der. Der kan dog stadig være forskel på indsamlingsformen.