Madaffald er altså kun det, der har været i nærheden af din tallerken

Og alt andet end dit madaffald i affaldsbeholderen kan gøre stor skade på forbehandlingsanlægget.

Madaffald

Madaffald er først og fremmest madaffald af enhver art. Det er både rå og tilberedte madvarer. Desværre oplever vi et problem med, at andet affald end madaffaldet finder vej i beholderne og undergrundscontainerne til organisk affald.

Du tænker måske ’ude af øje, ude af sind’, når du står med en udtjent kokosmåtte og hiver den i det organiske madaffald, men det kan få stor indflydelse på driften af vores forbehandlingsanlæg, hvis der kommer andet en madaffald i affaldsbeholderne.

Forbehandlingsanlægget forbereder madaffaldet, så det kan sendes videre i produktionen af biogas. Det flår poserne i stykker og moser madaffaldet, så de to typer affald kan separeres. Anlægget er ikke bygget til at kunne håndtere andet end madaffald i plastikposer. Det betyder driftsstop og sommetider også udgifter til reparation, når der kommet andet deri. Og den regning betales i sidste ende af os alle via affaldsgebyrerne.

Vi bliver somme tider lidt forbavsede…    

Det gør vi, når vi ser nogle af de ting, der ender i beholderne til organisk affald. Af ting, der har stoppet forbehandlingsanlægget, kan i flæng nævnes:

  • Cykelstyr – det hører til i metal og kan afleveres på genbrugspladsen, eller du kan bestille afhentning af storskrald. Her tager vi gerne hele cyklen med også.
  • Stykker af gulvtæpper – det skal afleveres som stort brændbart på genbrugspladsen, eller du kan bestille afhentning af storskrald.
  • Tekstiler af enhver art - de kan afleveres til direkte genbrug, på genbrugspladsen eller du kan bestille afhentning af storskrald og sætte det frem i en klar sæk.
  • Halve krondyr og andet jagtaffald - døde kæledyr/dyr og vildt må ikke komme i det organiske affald. Det gælder også klovdyr nedlagt ved jagt. Anlægget, hvor madaffaldet behandles, er et koldtvandsanlæg, og af hensyn til smittefare og sundhedsrisici skal det affald sendes enten til forbrænding eller til DAKA. Derudover kan et rådyrgevir også forårsage driftsstop i forbehandlingsanlægget.
  • Haveaffald – haveaffaldet skal du kompostere i din have eller aflevere på en af kommunens 4 genbrugspladser. En enkelt afskåret buket fra din stue, må du gerne smide i. Men alt hvad der stammer fra haven hører ikke hjemme i beholderen.

Det er kun madaffald der skal i beholderen. Hvis du er i tvivl om, hvad det er for en type affald, du står med, så kan vores Sorteringsguide altid hjælpe dig.