Nu kan dine mad- og drikkekartoner skam også genanvendes

Og jo mere vi genanvender jo bedre er det for dig og for miljøet. Så lad os komme i gang!

Du skal bare smide dem renskyllede i beholderen til metal, glas og hård plast. Og vi kan bruge alle kartoner: mælkekartoner, ymerkartoner, tomatkartoner, juicekartoner, kikærtekartoner - og det er både de store og de små og dem midt i mellem. De skal blot renskylles, inden de lander i beholderen, for der står en kollega i den anden ende, der håndsorterer vores affald.

I 2024 skal mad- og drikkekartonerne samles i en anden beholder, men det får du mere at vide om, når vi nærmer os. Indtil da, skal de bare sammen med den anden emballage af metal, glas og hård plast.

Det er både billigere og bedre for miljøet, når vi kan genbruge og genanvende affaldet – også for dig. Jo mere du får ud af restaffaldet, jo mindre kapacitet skal du bruge til netop det, der koster dig flest penge at komme af med.

Den nationale affaldsplan siger 10 fraktioner affald ved husstanden.

Vi indsamler allerede de fleste i Randers, men én af de nye fraktioner (typer) af affald er mad- og drikkekartonerne. Så vi er godt med.

De ti fraktioner affald er:

  • Restaffald – det gør du allerede ved din husstand
  • Madaffald – det gør du allerede ved din husstand
  • Genbrugsfraktionerne ved husstanden: metal, glas og hård plast og nu også mad- og drikkekartoner – du kender de tre. Det er kun mad- og drikkekartonerne, der er nye.
  • Papir – det gør du allerede ved din husstand
  • Pap – det gør du allerede: enten ved at aflevere på genbrugspladsen eller i en pap container, hvis I er flere om affaldet. Har du bestilt storskrald, så kan du også aflevere pappet her.
  • Farligt affald – det gør du allerede med Miljøkassen, hvis I har en ordning i jeres ejendom, eller du selv kører det på genbrugspladsen. Alle enfamiliehuse, der ikke har én, vil få en Miljøkasse til farligt affald. Eller hvis I er flere om affaldet, så får I en ordning I kan være fælles om.
  • Tekstiler – dem kan du aflevere til direkte genbrug eller stille i en klar sæk til storskrald, når du har bestilt afhentning af storskrald. Og så der selvfølgelig også tekstilcontaineren på genbrugspladsen.

Her kan du læse mere om de forskellige typer affald fra din husstand, som vi indsamler til genanvendelse, biogasproduktion og varmeudvinding.