Vi kører med en lille forsinkelse på leveringen af de grønne poser til dit madaffald i et par områder.

Vi er stadig i fuld gang med den årlige levering af nye grønne poser til udsortering af det organiske affald, men vi kører med en lille forsinkelse. Vi mangler knapt 5.000 husstande.

Når du ser denne bil i dit nabolog, så er det os, der leverer grønne poser til dig.

Hvert forår leverer vi gratis poser til madaffaldet til enfamiliehuse. Sidste år leverede vi poser til 26.728 husstande – og vi er ikke blevet færre. Det er mange adresser at besøge, så vi har overskredet den vejledende tidsplan en smule.

Hvem mangler vi

Vi mangler at få leveret poser til postnumrene 8940, 8960 og til landdistrikterne i 8920. Vi forventer at være helt færdige pr. den 10. maj.

Der vil ikke være et indstik med os som afsender på den pakke poser, vi leverer. Men ligger der tre ruller med grønne poser på din postkasse eller et lignende sted, så er den god nok: det er poserne til dit madaffald.

Posen behøver ikke at være grøn

Vi leverer grønne poser til det organiske affald for at gøre det nemmere at sortere. Man kan dog sagtens bruge en hvilken som helst anden slags plastikpose, hvis man løber tør, da alle poser bliver sorteret fra, inden vi laver biogas og gødning af affaldet. De uddelte poser er blot en ekstra service til hjælp til indsamlingen.

Så slipper poserne op før det, så leverer vi igen til næste forår.

Og husk, at løber du tør, kan du sagtens bruge en hvilken som helst anden pose. De sorteres alle fra.