Vi lader Randers gro med gratis frøposer til din have

Hvis du svinger forbi genbrugspladsen, så giver vi en gratis frøpose til din have.

Kig forbi og få din frøpose

Randers Kommune uddeler lige nu gratis frøposer til haven. Med frøposen får du en flyer, der fortæller, hvorfor din frøpose kan hjælpe naturen. Så vi håber, at du vil være med til at øge biodiversiteten i dit nærområde.

Jo flere blomster, der er i din have, jo mere nektar er der til de vilde bier, sommerfuglene og andre nyttige og smukke insekter. Dyr, planter og mikroorganismer indgår i et fint samspil, som udgør havens økosystem. Sår du de vilde blomster fra frøposen, er du med til at skabe et godt grundlag for mere liv i haven.

I frøposen er der frø fra vilde danske blomster, som du måske kender fra grøftekanten, og mange af dem vil komme igen mange år i træk. På den måde vil der være mad til insekterne i mange år.

Frøposen indeholder en- og flerårige frø fra mark og eng, der trives bedst på tør og næringsfattig jord. Blandingen indeholder bl.a. følgende enårige blomsterplanter: kornvalmue, kornblomst, klinte og gul okseøje.

Af flerårige arter finder du i frøposen bl.a. almindelig kællingetand, rødkløver, hvid okseøje, cikorie, nikkende limurt, blæresmælde og gul snerre.

Du kan læse mere på www.randers.dk/ladhavenblomstre

Frøposen er et led i Randers Kommunes kampagne ”Randers for målene”, da øget biodiversitet understøtter verdensmål nr. 15: ”Livet på land”.

Såvejledning


Klargør dit bed ved at fjerne eksisterende bevoksning og eventuel overjord. Ved meget ukrudt fræses jorden ad flere omgange. Frøene udsås på ca. 5 kvadratmeter med hånd. Eventuelt iblandes lidt sand for at få en bedre fordeling af frøene.

Jorden trykkes efterfølgende let. Da frøene er lysspirende, skal de kun dækkes med et tyndt lag sand.

Frøene udsås i perioden august - oktober eller i forårsperioden marts - maj. Frøene bør have mindst 3 uger med fugtigt klima/regn, ellers skal de gennemvandes hver 2. - 3. dag. Der skal ikke gødes.

Når bedet er etableret, klippes det 1-2 gange om året.

Frøene kan fås (så længe laver haves) på:

  • Randers Genbrugsplads, Ørneborgvej 28, 8960 Randers SØ
  • Asferg Genbrugsplads, Hulvejen 3, Asferg, 8990 Fårup
  • Langå Genbrugsplads, Kærsangervej 12, 8870 Langå
  • Øster Tørslev Genbrugsplads, Udbyhøjvej 506, Øster Tørslev, 8983 Gjerlev J.

Hvis du ikke har planlagt at besøge en genbrugsplads i weekenden, så har de også en frøpose til dig på Naturcenteret.