Vi lagde låg på deponicontainerne, og det gav bonus.

Selv små ændringer kan sommetider gøre en forskel i det grønne miljøregnskab. Og det kan ses på bundlinjen for deponiaffald i Randers Kommune.

Der er nogle få typer affald, der stadig bare bliver gravet ned. Det er heldigvis ikke meget, men det er dyrt, og der røg lidt for meget i hullet.

Deponiaffald er dyrt – både for miljøet og pengepungen

Deponi er de typer affald, der ikke kan genanvendes eller brændes, så det bliver gravet ned under kontrollerede forhold. Det er dog ikke så godt for miljøet bare at grave affald ned. Dyrt er det også, for det koster nemlig 900 kr. pr. ton, vi sender til deponi.

Rigtigt meget blev også smidt i deponi, der burde være endt i andre containere, hvor det ville kunne genbruges, som for eksempel sanitet og isolering. Så ikke alene er det godt for økonomien, men det er også rigtigt godt for miljøet, hvis vi kan begrænse mængden.

Langå Genbrugsplads gik først

Det startede på genbrugspladsen i Langå, hvor man i september 2018 som et forsøg lagde låg på den første deponicontainer. På den måde kunne pladsfolkene vejlede og hjælpe borgerne, der gerne ville smide affald til deponi, inden affaldet ramte den dyre container. Så nu kom der kun det affald i, der rent faktisk var deponi affald. Og det kunne hurtigt ses på mængderne.

Det gik faktisk så godt, at de andre tre genbrugspladser i Randers Kommune i 2019 også lukkede deres deponicontainere, og det viser tallene også:

Lukning af deponicontaineren har givet lavere tal på bundlinjen.

Marts 2020 er selvfølgelig påvirket af, at vi i to uger havde lukket genbrugspladserne for private på grund af Corona-krisen. Men det var helt klart den rigtige beslutning af lægge låg på. Sommetider er der en hel masse at hente, selv med små ændringer.