4.-6. klasse

Vi er ved at opdatere oversigten, så den er ikke så pæn for tiden. Men inspirationen er god nok, så klik endelig løs :-)

www.affald.dk – Her kan du bl.a. finde gratis undervisningsmateriale og inspiration til aktiviteter, der matcher Fælles Mål.

Fra 3. klasse til ungdomsuddannelserne er siden opdelt i fire sværhedsgrader, og her behandles yderligere temaer.

Hjemmesiden har forskellige temaer, f.eks. om plastik og fremtidens affaldsløsninger. Der er plakatværksted og mulighed for at drage på webquest - vidensekspeditioner i cyberspace. Her skal eleverne samle informationer til at løse konkrete opgaver. Affald.dk opdateres løbende med nye undervisningsmaterialer.

Mindthetrash.dk er en online læringsportal om affald og ressourcer for 4.-6. klassetrin i den danske grundskole. Undervisningsmaterialet er gratis at anvende og er udarbejdet for Miljøstyrelsen i 2014. 

Portalens indhold understøtter den tidligere regerings dagsorden for resurser og formidler derfor forståelsen for resursekredsløb: Hvor materialer kommer fra, hvilke egenskaber forskellige materialer har, hvad der sker efter endt brug, samt hvilke handlemuligheder vi som forbrugere har i brugs- og affaldsfasen.

Materialet er særligt rettet mod faget natur/teknologi, men der er rig mulighed for at anvende undervisningsforløbene i eksempelvis dansk, engelsk, matematik eller idræt og særligt i tværfaglig sammenhæng. Materialet imødekommer ligeledes nogle af de nye fokusområder i folkeskolereformen og inddrager derfor bevægelse, innovation og entreprenørskab.

www.daaserydderen.dk - For 2.-5. klasse: Om genbrug af glas, plast og aluminium. Undervisningsmaterialer, spil m.m. På https://www.danskretursystem.dk/boern-og-skoler/fagbog/ kan du bestille et gratis klassesæt af fagbogen "Tom Dåse og hans genan-venner". Den giver børnene indsigt i hvad genanvendelse af dåser og flasker går ud på, og hvorfor det er vigtigt.