For skoler

I Affaldsskolen på Randers Affaldsterminal oplever I, hvordan vi i Randers behandler vores affald, så ressourcerne i affaldet udnyttes bedst muligt.

Målgruppe Skoleklasser i Randers Kommune
Pris Gratis
Varighed 1,5-3 timer
Adresse Randers Affaldsterminal, Romalt Boulevard 64, 8960 Randers SØ (OBS! Det er ikke det samme som Randers Genbrugsplads.)
Booking Book jeres besøg på affald@randers.dk eller tlf. 89 15 16 17 - hav gerne et par datoer klar, så vi kan finde den bedste plads i kalenderen.

Når I besøger Affaldsskolen på Randers Affaldsterminal, kommer I med på en sanserig rundtur i en verden af affald. Det dufter, lugter og larmer. Vi lægger op til ny viden, én på opleveren og opfordringer til eftertanke med perspektiv på eget liv og hverdagshåndtering af affald.

Vi bevæger os i en vekslen mellem teori og praksis, når vi sammen udforsker affaldshåndteringen på den autentiske arbejdsplads, hvor vi møder sorteringsfolkene og måske støder på en skraldebil og ham, der presser de store baller af affald.

Undervisningen foregår dels i vores skolestue og affaldsværksted samt rundt på Affaldsterminalen (og evt. genbrugspladsen efter ønske).

Hvad skal vi lave?

Undervisningen er genstands- og dialogbaseret med hands-on øvelser i vores værksted og i et af vores sorteringsanlæg. Vi lægger stor vægt på, at eleverne deltager aktivt og får så mange sanser i spil som muligt - de skal se, lytte, lugte og røre i deres møde med affaldet.

Vi snakker først lidt om, hvad affald er. Så viser og fortæller vi om, hvad der sker med affaldet, og hvad man kan bruge forskellige typer af affald til. Eleverne får hermed en indsigt i, at affald i sig selv er en ressource.

Målet med undervisningen er, at eleverne får kendskab til alle led i affaldshåndteringen, og at de opnår en forståelse for, hvorfor det er så vigtigt, at vi alle behandler vores affald med omtanke. Undervejs kan vi bl.a. komme ind på affaldshierarkiet og muligheder for genbrug/genanvendelse samt miljømæssige og økonomiske fordele ved det.

Besøget tilpasses det enkelte klassetrin og den vinkel, I har valgt at lægge på affaldsemnet.

For udskolingen er der også mulighed for at booke et forløb med fokus på plastik, eller med omdrejningspunkt i de to fællesfaglige fokusområder "Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget" og "Den enkeltes og samfundets udledning af stoffer".