For skoler

Gør din undervisning om affald og bæredygtighed helt virkelighedsnær med et besøg på eller af Affaldsskolen.