Inspiration før besøget

Få mere ud besøget med lidt forberedelse. Vi har samlet noget inspiration til dig her.

Vi er ved at opdatere oversigten, så den er ikke så pæn for tiden. Men inspirationen er god nok, så klik endelig løs :-)

www.affald.dk – Her kan du bl.a. finde gratis undervisningsmateriale og inspiration til aktiviteter, der matcher Fælles Mål.

De yngste børn fra fem år kan lære om fem temaer med Fessor som fortæller: Papir, kompost, indsamling, behandling og henkastet affald.

Fra 3. klasse til ungdomsuddannelserne er siden opdelt i fire sværhedsgrader, og her behandles yderligere temaer.

Hjemmesiden har forskellige temaer, f.eks. om plastik og fremtidens affaldsløsninger. Der er plakatværksted og mulighed for at drage på webquest - vidensekspeditioner i cyberspace. Her skal eleverne samle informationer til at løse konkrete opgaver. Affald.dk opdateres løbende med nye undervisningsmaterialer.

Mindthetrash.dk er en online læringsportal om affald og ressourcer for 4.-6. klassetrin i den danske grundskole. Undervisningsmaterialet er gratis at anvende og er udarbejdet for Miljøstyrelsen i 2014.

Portalens indhold understøtter den tidligere regerings dagsorden for resurser og formidler derfor forståelsen for resursekredsløb: Hvor materialer kommer fra, hvilke egenskaber forskellige materialer har, hvad der sker efter endt brug, samt hvilke handlemuligheder vi som forbrugere har i brugs- og affaldsfasen.

Materialet er særligt rettet mod faget natur/teknologi, men der er rig mulighed for at anvende undervisningsforløbene i eksempelvis dansk, engelsk, matematik eller idræt og særligt i tværfaglig sammenhæng. Materialet imødekommer ligeledes nogle af de nye fokusområder i folkeskolereformen og inddrager derfor bevægelse, innovation og entreprenørskab.

www.daaserydderen.dk - For 2.-5. klasse: Om genbrug af glas, plast og aluminium. Undervisningsmaterialer, spil m.m. På https://www.danskretursystem.dk/boern-og-skoler/fagbog/ kan du bestille et gratis klassesæt af fagbogen "Tom Dåse og hans genan-venner". Den giver børnene indsigt i hvad genanvendelse af dåser og flasker går ud på, og hvorfor det er vigtigt.

MU har især fokus på at videns dele, herunder formidle best practise og give inspiration til, hvordan IT kan bruges didaktisk til at understøtte de faglige mål. Et andet væsentligt formål er at give skoler og dagtilbud en samlet indgang til de bedste gratis initiativer og ressourcer på nettet.

Hvad står EMU for?

Navnet EMU stod oprindeligt for ’Elektronisk Mødested for Undervisningsverdenen’, men er de senere år bare brugt som kaldenavn for portalen.

EMU om affald

Målgruppe

EMU er primært for undervisere og pædagoger, der kan anvende portalens indhold til forberedelse, gennemførelse og udvikling af undervisning og læring. Sekundær målgruppe er børn, unge og voksne i en læringssituation.

EMU-grundskole er henvendt specifikt til elever, forældre, skoleledelse og forvaltning gennem særlige målgruppeindgange, der fremhæver relevant viden, vejledning og inspiration til brugeren.

Stop Madspild er et tilbud til de ældste elever i folkeskolen om at arbejde journalistisk og projektorienteret med et af tidens helt store paradokser: Madspild.

For selvom det slider på både økonomi og miljø, hælder hver dansker årligt 47 kilo mad direkte ned i skraldespanden. Det svarer til, at vi - alene i Danmark - kasserer mad til en hel million mennesker - hver dag.

Stopmadspild.dk - Materialer til tværfaglig undervisning om madspild i 7.-9. klasse

Hvert år i en hel uge i april tager over 100.000 danskerne ud i naturen og samler affald med Danmarks Naturfredningsforenings affaldsindsamling. Affaldsindsamlingen er for både skoler, institutioner og helt almindelige danskere.

Børnene samler affald i naturen fra mandag til fredag i en uge i april og om søndagen er det familier og andre privatpersoner, som tager ud med skraldesækken. Affaldsindsamlingen er en hyggelig og social måde at give naturen en hånd på.

Formålet er at rydde op og holde naturen ren og formidle ny og nyttig viden om affald, minimering, håndtering og genanvendelse.

På Danmarks Naturfredningsforenings hjemmeside kan du blandt andet læse om den årlige affaldsindsamling.

Danmarks Naturfredningsforening

Henkastet affald er et stort problem i Danmark. Alt fra slikpapir og cigaretskod til dåser og fastfoodemballage flyder i byerne, langs vejene, på stranden, i skoven og alle andre steder, hvor mennesker færdes.

Det generer borgerne. Det generer turisterne. Og det generer de virksomheder, der ser emballagen fra deres produkter som affald i naturen.

Udover, at affald er generende at se på, har det også mange skadelige effekter, når det ligger de forkerte steder. Dyr og mennesker kan komme til skade, ressourcer, der kan genanvendes kan gå tabt og naturen kan lide skade.

Hold Danmark Rent er et program under Friluftsrådet, som arbejder for at forebygge henkastet affald i naturen.

Find inspiration til undervisning og aktiviteter om henkastet affald på hjemmesiden for Hold Danmark Rent.