Hvis du vil etablere et affaldsskjul

Når du anskaffer eller fremstiller et affaldsskjul, er der flere ting, du bør tænke på, inden du går i gang.

Sørg for god plads

Du kan se målene på forskellige beholdere i linkboksen 'Beholder- og prisoversigt'. Regn med god plads, så det er nemt for skraldemanden at manøvrere med skraldespandene.

Reserver plads til en beholder til organisk affald

Der skal reserveres plads til en beholder til organisk affald. I løbet af 2015 – 2017 vil alle ejendomme i kommunen skulle have containere til organisk affald (madaffald). Da vi tilbyder containere (240L) med skillerum kan hver husstand dog typisk nøjes med to containere: én til henholdsvis restaffald og organisk affald, og én til henholdsvis papir og emballage af glas, metal og hård plast. Vi anbefaler dog at du venter med at anskaffe et containerskjul til du har fået indsamlet organisk affald i et stykke tid, og dermed ved præcist hvor mange containere du har brug for.

Tjekliste:

  • Der skal være luft rundt om containeren, så den er til at få ud.
  • Hvis der skal stå flere containere i dit skjul, skal det være så stort, at du uhindret kan tage den enkelte container ud uden først at skulle flytte på noget andet.
  • Tjek for en sikkerheds skyld om skraldespandenes placering opfylder arbejdstilsynets regler for skraldemændenes arbejdsplads. Selvom din nuværende skraldemand ikke siger noget, kan det være den næste gør. Og det ville være ærgerligt at være nødt til at flytte noget, der er gravet dybt eller støbt i jorden.
  • Hvis du vil have et trådstativ stående, skal der være plads omkring stativet til at det kan åbnes helt op.

Krav til eventuelle låger

  • Der må maksimum være én låge fra vejen og ind til containeren – d.v.s. at har du allerede en havelåge, er du nødt til at vælge et containerskjul uden låge.
  • En eventuel låge skal kunne åbnes helt op og holde sig åben af sig selv.