Cityundergrundscontainere - når du bor i midtbyen

Få plads i baggården og slip for containervirvaret.

Cityundergrundscontainerne er placeret i Randers midtby i områder, hvor der er mange brosten og dårlig plads til affaldscontainere. De forbedrer arbejdsmiljøet for skraldemændene, men giver også mange fordele til de naboer, der tilmelder sig ordningen. De slipper for eksempel for at affaldscontainere fylder i baggården.

Betaling efter vægt

Alle tilmeldte ejendomme og virksomheder får et antal nøglekort, som skal bruges, når man vil fylde noget i beholderen. Containeren vejer restaffaldet, der fyldes i, og sender besked videre om at fakturere ejeren af nøglekortet for affaldet – dog kun på ejendoms- eller virksomhedsniveau. Restaffaldet betales altså efter vægt, og ikke efter beholderens størrelse og tømningsfrekvens. Aflevering af papir og emballage betales stadig af hver enkelt husstand som et årligt, obligatorisk gebyr.

For private

Restaffald: 3,75 kr. pr. kg inklusive moms. (I en typisk 600 l affaldscontainer med fire hjul og fuld af affald er der typisk ca. 45 kg. Bemærk at jo mere flittigt du sorterer genanvendeligt affald fra til genbrug, desto billigere bliver det.

Genbrug (papir og metal, glas og hård plast: Det årlige faste gebyr for indsamlingsordninger. Gebyret betales i forvejen af alle husstande i Randers Kommune og udgør i 2021 priser 783,75,- kr. inklusive moms.

For erhverv

Restaffald: 3,20 kr. pr. kg eksklusive moms.

Vi arbejder på at finde en løsning, så virksomheder også kan benytte genbrugsbeholderne.

Tilmelding

Det er frivilligt om man vil være tilmeldt cityundergrundscontainerne. For at tilmelde ejendomme skal ejendommens ejer maile sit ejendomsnummer, navn og kontaktoplysninger til affald@randers.dk. Virksomhedsejere skal sende virksomhedens CVR-nummer og P-nummer samt eget navn og kontaktoplysninger for at tilmelde virksomheden.  

Cityundergrundscontainerne er intelligente

Cityundergrundscontainerne i Randers Kommune er som de eneste i Danmark forsynet med både adgangskontrol og vejesystem. Teknikken er drevet af solceller, og affaldscontaineren sender selv besked til chaufføren, når den er 80 procent fuld.

Hvad er en cityundergrundscontainer?

Undergrundscontainerens ydre består af en lille fiks skraldespand, men under den synlige skraldespand er en op til 5 m3 stor, underjordisk beholder. Og en undergrundscontainer kommer aldrig alene. De bliver etableret i stationer à 4 styk, så der er en beholder til henholdsvis restaffald, organisk affald samt papir og emballage af metal, glas og hård plast.