Priser på affaldsområdet for private og boligforeninger 2021

Priser for indsamling af restaffald, organisk affald & genbrug samt genbrugspladser (inklusive moms)

Gebyroversigt 2021

Indsamlingsordning genbrug pr. beboelseslejlighed 783,75
Indsamlingsordning genbrug pr. sommerhus 457,50
Indsamlingsordning genbrug pr. kollegieværelse/værelse 195,00
Ekstraafhentning storskrald alm. husstand 375,00
Ekstraafhentning storskrald ved nærgenbrugsstation 625,00
Ekspeditionsgebyr administrativt 100,00
Ekspeditionsgebyr incl. udbringning 300,00
Specialafhentning 750,00
Vask/udskiftning af snavsede beholdere 300,00
Nøgleordning 430,00
Mærkat til ekstra affald svarende til 1 pose  30,00
Afstandsfradrag pr. beholder ved 0-5 meter til skel -62,50
Afstandstillæg pr. beholder ved over 20 meter til skel 62,50
110 l pose 1 gang pr. uge 1.582,50
110 l pose 14 dags tømning 792,50
110 l pose - sommerhustømning 985,00
140 l beholder 1 gang pr. uge 1.697,50
140 l beholder 14 dags tømning 848,75
165 l Longopac 1 gang pr. uge 2.068,75
180 l beholder 1 gang pr. uge 1.960,00
180 l beholder 14 dags tømning 980,00
240 l beholder 1 gang pr. uge 2.257,50
240 l beholder 14 dags tømning 1.128,75
240 l beholder 2-delt 1 gang pr. uge 2.237,50
240 l beholder 2-delt 1 gang pr. uge, sommerhus 7 måneder 1.377,50
240 l beholder 2-delt 14 dags tømning 1.118,75
400 l beholder 1 gang pr. uge 3.372,50
400 l beholder 14 dags tømning 1.686,25
600 l beholder 1 gang pr. uge 4.737,50
600 l beholder 14 dags tømning 2.368,75
600 l beholder 2 gange pr. uge 9.475,00
600 l beholder kolonihave 7 mdr. 2.915,00
City-undergrund, privat pr. kg 3,75
   
140 l organisk m/tømning hver 14. dag 827,50
140 l organisk m/tømning hver uge 1.655,00
   
4 kbm vip container 1 gang pr. uge 16.697,50
4 kbm vip container 2 gange pr. uge 33.395,00
4 kbm vip 14 dags tømning 8.348,75
6 kbm vip container 1 gang pr. uge 21.922,50
6 kbm vip container 2 gange pr. uge 40.720,00
6 kbm vip 14 dags tømning 10.961,25
8 kbm vip container 1 gang pr. uge 27.155,00
8 kbm vip container 2 gange pr. uge 54.310,00
8 kbm vip 14 dags tømning 13.577,50
10 kbm vip container 1 gang pr. uge 32.345,00
10 kbm vip container 2 gange pr. uge 64.690,00
10 kbm vip 14 dags tømning 16.172,50
2 kbm undergrundscont. 1 gang pr. uge 7.372,50
2 kbm undergrundscont. 14-dages tømning 3.748,75
2 kbm undergrundscont. Tømning hver 3. uge 2.500,00
3 kbm undergrundscont. 1 gang pr. uge 8.652,50
3 kbm undergrundscont. 2 gange pr. uge 17.305,00
3 kbm undergrundscont. 14 dags tømning 4.326,25
3 kbm undergrundscont. Tømning hver 3. uge 2.883,75
5 kbm undergrundscont. 1 gang pr. uge 13.335,00
5 kbm undergrundscont. 2 gange pr. uge 26.670,00
5 kbm undergrundscont. 14 dags tømning 6.667,50
5 kbm undergrundscont. Tømning hver 3. uge 4.445,00
Ekstratømning af undergrundscontainer 375,00
Behandlingsafgift pr. ton restaffald 651,25

Undergrundscontainere

 
0,5 m3 undergr. Organisk - 14-dages tømning 3.855,00
0,8 m3 undergr. Organisk - 14-dages tømning 4.087,50
1,0 m3 undergr. Organisk - 14-dages tømning 4.242,50
2,0 m3 undergr. Organisk - 14-dages tømning 5.017,50

Cityundergrundscontainere

 
Offentligt drevne undergrundscont. ved alm. husstande - samlepris for rest og organisk 1.192,50

Genbrugspladser

 
Pr. registreret beboelseslejlighed 718,75
Pr. sommerhus 718,75

Beholdertyper og mål