Offentlige undergrundsstationer - når du bor i midtbyen

Du får mere plads i baggården og slipper for containervirvaret.

Alle ejendomme i midtbyen skal nu tilknyttes én af de offentlige undergrundsstationer, når de skal aflevere deres husholdningsaffald: madaffald, restaffald, metal, glas og plast samt papir. 

Ordningen er obligatorisk for alle private husstande inden for 75 meter målt fra opgangsdør til undergrundsstationen.

HVORFOR SKAL VI NU TIL DET?

Der er mange gode grunde til, at byrådet har besluttet, at alle borgere i midtbyen skal tilsluttes en offentlige undergrundsstation til at aflevere dit husholdningsaffald. Du får nogle af dem her:

 • Ifølge den nye nationale affaldsplan skal vi indenfor de nærmeste år alle til at sortere i flere affaldstyper. Der Vil ikke være plads til yderligere beholdere i de fleste baggårde.
 • Vi skal tilgodese skraldemændenes arbejdsmiljø.
 • Skraldemanden skal have fri adgang - også på helligdage, hvor adgangsporte ellers kunne være aflåste.
 • Madaffald kan give lugtgener. Den gene mindskes for beboerne, hvis affaldsbeholderen ikke står i baggården.

HVAD FÅR JEG UD AF DET?

Selvom du måske får en smule længere til affaldsbeholderne, så er der også nogle fordele for dig:

 • Det kan blive nemmere at parkere bil og cykler, når de ikke skal konkurrere om pladsen med en masse affaldsbeholdere.
 • I får mulighed for at etablere lege- eller spiseområder for beboerne i jeres opgang. Husk at snakke med ejendommens ejer, før I gør noget.
 • Det vil give plads til flere grønne områder. Det kunne eksempelvis være plads til frugttræer eller frugtbuske til glæde for beboerne - igen snak med ejeren af ejendommen.
 • Fjernelse af affaldet i baggården betyder et renere nærmiljø og uden lugtgener fra affaldet.
 • Mindre risiko for rotter.
 • Vicevært eller affaldsansvarlig skal ikke længere sørge for oplåsning af port, snerydde eller glatførebekæmpe i forbindelse med tømninger.

Når du benytter den offentlige undergrundsstation

 • Du skal selvfølgelig stadigvæk sortere dit affald i de forskellige typer: restaffald, madaffald, papir og fraktionen metal, glas og hård plast.
 • Affaldet skal i containeren, og må ikke stilles på jorden eller rundt om containeren.
 • Du kan kun aflevere husholdningsaffald. Storskrald og andet affald skal afleveres som vanligt, enten via storskraldsordningen eller afleveres på én af kommunens fire genbrugspladser. 

Her finder du de offentlige undergrundscontainere

Nørregade

Priser 2021

Prisen for private husstande inklusive moms: for rest- og madaffald kr. 1.192,50 kr. årligt plus gebyr for indsamling af genbrug kr. 718,75 kr. årligt. Dertil kommer det obligatoriske gebyr for brug af genbrugspladserne kr. 783,75 kr.årligt.

Hvis du er erhverv...

Erhverv kan tilmeldes, hvis affaldsmængderne er svarende til en almindelig husstands mængde.

Prisen for erhverv 2021 inklusive moms er for rest- og madaffald kr. 1.192,50 kr. årligt. plus gebyr for indsamling af genbrug kr. 607,50 kr. årligt. 

Brug af genbrugspladserne kræver indkøb af et erhvervsmærkat, og det kan du købe her.

Hvis dit affald er klinisk risikoaffald, så gælder der helt specielle regler og ordninger for dette, som du skal overholde.

Hvad nu hvis vi gerne vil være med, men bor længere end 75 meter fra den offentlige undergrundscontainer?

Private husstande samt erhverv i midtbyen, der ligger mere end 75 meter fra en offentlig undergrundscontainer er meget velkomne til at være med. Det vil dog kun være muligt efter en konkret vurdering.

For at tilmelde en ejendom skal ejendommens ejer maile sit ejendomsnummer, navn og kontaktoplysninger til affald@randers.dk. Virksomhedsejere skal sende virksomhedens CVR-nummer og P-nummer samt eget navn og kontaktoplysninger for at tilmelde virksomheden.