Hvad må du aflevere?

På genbrugspladsen må du aflevere alt affald, som ikke er restaffald.

Affaldet skal være sorteret og skal afleveres i de rigtige containere eller afsætningspladser.

Du kan aflevere lige knapt 40 forskellige typer affald

Se alle typerne i vores folder Sortér rigtigt. De 4 genbrugspladser er ikke indrettet på samme måde. Derfor kan der være forskel på, hvor mange containere, der er opstillet. Der er for eksempel kun containere til plasthavemøbler på pladsen i Randers. Følg skiltningen på pladserne.

Ting, der er for gode til at smide ud

Hvis du vil af med ting, der er i god stand, og som er for gode til at smide ud, kan du aflevere dem til genbrugsbutikkerne. På genbrugspladserne i Randers og Langå samarbejder vi med Finderiet og Langå IgenBrug.

Er du i tvivl så spørg

For at så meget som muligt af affaldet kan genanvendes, er det vigtigt at det er sorteret korrekt. Spørg personalet på pladsen hvis du er i tvivl.

Kør ikke forgæves - tjek vores åbningstider til genbrugspladserne her.