Affalds- og ressourceplan

Vi er i fuld gang med at udarbejde den næste plan, som sætter retningen for affald og genbrug i Randers Kommune frem til 2024.

Vi er i år i gang med at lave en ny plan, for hvad der skal ske på affaldsområdet i Randers Kommune de næste 6 år. Vi vil gerne have så mange idéer som muligt, så vi har lavet 6 udfordringer, du meget gerne må komme med idéer til at løse. Store som små, skøre eller ej. Har du en eller flere idéer, så send den til affald@randers.dk 

Genanvendelse af Plast

Vi indsamler plast til genanvendelse ved alle boliger i Randers Kommune.

Udfordring: Vi får for lidt. Hvordan kan vi få mere plast fra restaffaldet og over til genanvendelse?

Tekstiler

Produktionen af tekstiler er af de mest forurenende aktiviteter overhovedet.

Udfordring: Hvordan kan Randers Kommune blive danmarksmester i at genbruge og genanvende tekstiler?

Farligt affald

Vi har lavet forskellige ordninger til indsamling af farligt affald. Alligevel finder vi det stadigt i restaffaldet.

Udfordring: Hvordan undgår vi farligt affald i restaffaldet?

Affaldsforebyggelse

Egentligt skal vi helst undgå at lave affald. Vi vil gerne mindske spild og reducere mængden af affald.

Udfordring: Hvor og hvordan kan Randers Kommune sætte ind og arbejde med affaldsforebyggelse?

Øget genanvendelse

Randers Kommune ønsker i princippet alt genanvendeligt affald sorteret og videresendt til genanvendelse.

Udfordring: Hvordan kan vi øge genanvendelsen af affaldet fra Randers Kommunes borgere?

Cirkulær økonomi

Inspirationen til cirkulær økonomi kommer fra naturens kredsløb, hvor intet går til spilde, men derimod giver næring til hinanden.

Udfordring: Hvordan kan Randers Kommune arbejde med cirkulær økonomi?

 • Betaling for restaffald - jo mere man sortere fra, jo bedre
 • Container til haveaffald
 • 2 skraldespande på Engelsholmvej
 • Et kort over placeringen af containerne på genbrugspladserne
 • Sy det tøj om, der kommer ind og sælge det i finderiet
 • Lade batterierne sidde i det elektronisk legetøj, og på den måde genanvend det
 • Ideer til sorteringssystemer i hjemmet
 • Jævnligt annoncering og flere illustrative billeder på sorteringsmuligheder
 • Plastikfri by
 • Tekstilpose af indsamlede tekstiler (Randers nettet)
 • Cirkulær økonomi i Randers Kommune
 • Miljødag i festugen
 • Miljødag i alle institutioner
 • Braille (blindeskrift) på skraldespande
 • Øget tilgængelighed for synshandicappede på hjemmesiden og EXIT (oplæsningsmulighed)
 • Udsortering af organisk affald i kommunale institutioner (det er vi i gang med at rulle ud)
 • Sortere tørt polystyren (flamingo) fra. Granulere det til isolering, pudefyld, dukkefyld mv.
 • Affaldssorteringen i kommunale institutioner. (Randers Kommune er i gang. Ca. halvdelen af de kommunale institutioner affaldssorterer. De resterende tager vi fat på i 2018/2019)
 • Salg af komposterbare poser til madsorteringen i hjemmet.
 • Genindfør Miljøbilen
 • Sortering af restaffald eller øget information omkring sorteringen hos etageejendomme.

Hvilken plan gælder nu?

Affalds- og ressourceplanen 2018 er den plan, der beskriver Randers Kommunes visioner og planer for affaldsområdet. Den er vores værktøj til planlægning og prioritering af det daglige arbejde på affaldsområdet. Den giver borgere, virksomheder og andre interesserede informationer om kommunens affaldsordninger og planerne for fremtiden. Planen bliver revideret hvert 6. år. 

Miljø og Teknikudvalget vedtog "Affalds- og Ressourceplan 2018" d. 28. november 2013.