Affalds- og ressourceplan

Vi er i fuld gang med at udarbejde den næste plan, som sætter retningen for affald og genbrug i Randers Kommune frem til 2024.

Vi er i år i gang med at lave en ny plan, for hvad der skal ske på affaldsområdet i Randers Kommune de næste 6 år. Vi vil gerne have så mange idéer som muligt, så vi har lavet 6 udfordringer, du meget gerne må komme med idéer til at løse. Store som små, skøre eller ej. Har du en eller flere idéer, så send den til affald@randers.dk 

Hvilken plan gælder nu?

Affalds- og ressourceplanen 2018 er den plan, der beskriver Randers Kommunes visioner og planer for affaldsområdet. Den er vores værktøj til planlægning og prioritering af det daglige arbejde på affaldsområdet. Den giver borgere, virksomheder og andre interesserede informationer om kommunens affaldsordninger og planerne for fremtiden. Planen bliver revideret hvert 6. år. 

Miljø og Teknikudvalget vedtog "Affalds- og Ressourceplan 2018" d. 28. november 2013.