Grønne poser til organisk affald, når du bor i etagejendom

Har du en etageejendom eller er du vicevært i en, så skal I selv sørge for de grønne poser til organisk affald.

Hvordan og hvornår får vi nye poser?

Bor du i etageejendom, bofællesskab med flere end 4 husstande, eller i en ejerforening, så vil du få poserne udleveret af din vicevært/udlejer eller som vedtaget af ejendommens bestyrelse.

Som ejer har du pligt til at sørge for, at beboerne i din ejendom kan sortere affaldet i de af byrådet vedtagne affaldstyper. Vi hjælper dig gerne med, at de har de rigtige affaldsbeholdere, så dine beboere kan sortere bedst muligt. Jo mere vi kan få ud af restaffaldet, jo bedre er det for miljøet og for din pengepung.

Bestil dine grønne poser til organisk affald her