Hvad skal vi sortere?

Kommunale enheder skal sortere affald som i de private husstande - selvfølgelig skal vi det!

Ifølge Randers Kommunes affalds og ressourceplan skal alle kommunale enheder sortere affaldet ligesom de private husstande.

Alle kommunale institutioner og virksomheder skal derfor være tilknyttet en ordning for indsamling af:

  • Papir
  • Pap
  • Emballage af plast, glas og metal
  • Organisk affald
  • Restaffald
  • Farligt affald og elektronikaffald
  • Storskrald