Børnehaver, skoler og andre kommunale enheder

Bestil afhentning af storskrald eller farligt affald ved institutioner og administration.

Når du bestiller, skal du bruge dit P-nummer. Det kan du finde på cvr.dk

Er du i tvivl om, du kan aflevere dit affald til storskrald? Så læs mere om, hvad storskrald er her.