Restaffald

Restaffald er det affald du kommer i skraldeposen, når du har sorteret alt fra til organisk affald og til genbrug.

Restaffaldet er typisk beskidt emballage fra kød og mælkeprodukter, affald fra badeværelset og lignende. Husk at batterier og kemikalier skal sorteres fra og afleveres som miljøfarligt affald. Med den lille sorteringsguide til køleskabet får du hurtigt et overblik over, hvad der skal i hvilken skraldespand.

Lad være med at overfylde

Affaldssækken må kun fyldes til den stiplede linje og må højst veje 20 kg. Låget på beholdere og containere skal kunne lukkes.

Vi anbefaler altid dobbeltbeholderne. De er billigere og kapaciteten er som regel også større end for eksempel en 110 l papirsæk, eller når det drejer sig om genbrug de 4 grønne kassetter i træstativet. I løbet af 2019 begynder vi med at udfase sækken og de grønne kassetter. 

Jo bedre du er til at sortere, jo bedre plads får du til dit forskellige slags affald. Det er faktisk nemt, når du først er kommet i gang. Denne lille sorteringsguide kan være en hjælp til alle i husstanden. Hvis du ikke frasorterer organisk affald endnu, så skal dette affald i beholderen/sækken til restaffald.

Nej, det bliver ikke blandet!

Vi hører ofte borgere sige, at det kan være lige meget med at sortere, for 'I blander det alligevel sammen'. Nej, det gør vi ikke! Det som borgerne har sorteret, bliver aldrig blandet sammen. Tværtimod bliver det ofte sorteret i endnu flere fraktioner. For eksempel din emballagebeholder, der håndsorteres i fraktionerne glas, hård plast og metal.

Se Miljøstyrelsens video - Vi blander ikke dit affald