Bygge- og anlægsaffald

Find information om sortering, håndtering og anmeldelse af bygge- og anlægsaffald.

Anmeld dit bygge- og anlægsaffald

Du skal anmelde dit bygge- og anlægsaffald, hvis der opstår mere end 1 ton affald eller arbejdet berører mere end 10 m². Bygge- og anlægsaffald kan bl.a. være asbest, brokker, gipsplader, isolering, jern og metal, plast (flere slags), tagpap, tegl, træ, vinduer og meget andet.

Husk at søge byggetilladelse m.v., hvis dit byggeri kræver det. Se mere om byggeri her.

 

Her kan du anmelde dit byggeaffald. Hav dit NemID klar, du vil blive bedt om at logge ind.

Når anmeldelsen er modtaget, anviser Randers Kommune dit affald. Har du spørgsmål til ansøgningen, kan du skrive til os på affald@randers.dk.

Så skal affaldet deklareres inden aflevering på Randers Affaldsterminal. I boksen 'Affaldsdeklaration' kan du se mere om, hvordan du gør og hvordan du får hjælp.

Der kan være en sagsbehandlingstid på op til 5 arbejdsdage for accept af modtagelse af affaldet.

Særlige regler gælder for arbejder, der berører bygninger og anlæg, der er opført eller renoveret i perioden 1950-1977. Er bygninger og anlæg opført eller renoveret i perioden 1950-1977 er der risiko for, at de indeholder PCB. Derfor skal der foretages screening og evt. kortlægning. Ligeledes skal foretages anmeldelse af byggearbejdet inden det påbegyndes.

Læs mere om håndtering af PCB her eller på www.pcb-guiden.dk

Der er gennem tiderne anvendt andre miljø- og sundhedsskadelige stoffer i forbindelse med bygge- og anlægsaktiviteter. Det gælder f.eks. asbestholdige materialer (tagplader, lim m.v.) og tungmetaller i maling og klinker (bly, cadmium, kviksølv m.v.).

Støder man på sådant i forbindelse med nedrivning eller renovering, skal der foretages registrering og fjernelse heraf. Randers Kommune anviser korrekt bortskaffelse af affaldet.