Bygge- og anlægsaffald

Find information om sortering, håndtering og anmeldelse af bygge- og anlægsaffald.

Anmeld dit bygge- og anlægsaffald

Som bygherre er du ansvarlig for at dit bygge- og anlægsaffald bliver håndteret korrekt, uanset om du får bygget et hus eller renoverer en tilbygning. Du skal anmelde dit bygge- og anlægsaffald, hvis du skal renovere, nedrive eller bygge nyt og:

  • der opstår mere end 1 ton affald.
  • du skal skifte termoruder, der er produceret mellem 1950 og 1977.

Bygge- og anlægsaffald kan bl.a. være asbest, brokker, gipsplader, isolering, jern og metal, plast (flere slags), tagpap, tegl, træ, vinduer og meget andet.

Husk at søge nedrivnings-, byggetilladelse m.v., hvis dit byggeri kræver det. Se mere om byggeri her.

Screening for problematiske stoffer

Hvis du skal anmelde dit bygge- og anlægsaffald, er det et krav, at du foretager en screening for at afdække, om der kan være problematiske stoffer. Det kan være PCB, klorparaffiner, PAH'er, asbestholdige materialer (tagplader, lim m.v.) og tungmetaller i maling og klinker (bly, cadmium, kviksølv m.v.).

Læs mere om håndtering af PCB her eller på www.pcb-guiden.dk

Vi har samme grænseværdier i hele Østjylland

Fra 1. januar 2021 gælder de samme grænseværdier for en række potentielt skadelige stoffer i bygge- og anlægsaffald i alle de 12 østjyske kommuner i Business Region Aarhus.

Du kan finde de gældende grænseværdier her.

 

Hav dit NemID klar, du vil blive bedt om at logge ind.

Når anmeldelsen er modtaget, anviser Randers Kommune dit affald. Har du spørgsmål til ansøgningen, kan du skrive til os på affald@randers.dk.

Så skal affaldet deklareres inden aflevering på Randers Affaldsterminal. I boksen 'Affaldsdeklaration' kan du se mere om, hvordan du gør og hvordan du får hjælp.

Der kan være en sagsbehandlingstid på op til 5 arbejdsdage for accept af modtagelse af affaldet.