Hvad gør vi med genbrugsmaterialerne?

Hvad sker der med din emballage af glas, metal og plastik, når skraldebilen har hentet den?

Skraldebilerne kører til Randers Affaldsterminal. Her tømmer de deres rum til henholdsvis papir containeren og den samlede fraktion af glas, metal, hård plast og mad- og drikkevarekartoner tømmes ned i en stor beholder, hvorfra et rullebånd fører det ind i et halvautomatisk sorteringsanlæg.

Derfor sorterer vi materialerne

Sorteringsanlægget sorterer automatisk det meste jern og aluminium fra i hver sin container. Det kan være øl dåser, konserves dåser og sammenrullede stanniol kugler. Glasset sorteres også automatisk fra, men den hårde plast håndsorteres. Den hårde plast sorteres i to slags plast: PET og Mix plast. Materialerne sorteres, fordi det giver den bedste pris, når materialerne sælges videre til genbrug. Papiret sælges også, så der kan laves nye materialer af det.

Det er mennesker der sorterer dit affald - derfor er det vigtigt, at du kun lægger skyllet/rengjort emballage i beholderen. En måned gammel levertran i en flaske er både uhygiejnisk og ulækkert.

Glasskår og flasker bliver til nyt glas!

Glasset sorteres automatisk fra i anlægget i en samlet fraktion af alle farver glas. Glasset sælger vi videre til glasfabrikker, der bruger det til deres produktion af nyt glas.

Plastikken bliver håndsorteret

Plastikken bliver håndsorteret i to grupper: PET-flasker (typisk flasker fra læskedrikke). Resten sorteres som mix plast. Sorterede materialer giver den bedste pris, når vi sælger dem videre til en aftager.

PET-flasker bliver blandt andet lavet til fleece, som bliver brugt til tøj og møbler. Den billige mix plast bliver i dag lavet til plastikpaller og flotte skalstole. Og der udvikles hele tiden nye ting, der kan laves af den dårlige plastik.

Indtægterne påvirker indsamlingsgebyret

Indtægterne fra salget af genbrugsmaterialerne går til drift af indsamlingsordningen. Er der overskud, bruger vi det til nye investeringer på affalds- og genbrugsområdet eller nedsætter indsamlingsgebyret. Affaldsområdet er nemlig brugerfinansieret. Det betyder at de penge, du betaler i affaldsgebyr, skal passe med de reelle udgifter, der er på affaldsområdet.