Hvad er organisk affald? Og hvad gør vi med det?

Organisk affald er først og fremmest madaffald af enhver art.

Hver borger producerer i gennemsnit 70-84 kg organisk affald pr. år.

Organisk affald er madvarer – både rå og tilberedte. For eksempel:

  • Brød- og kagerester
  • Kød- og fiskeaffald
  • Kaffegrums, teblade og filtre
  • Mælkeprodukter
  • Rester af frugt og grønt – også skrællerne og toppene
  • Ris og pasta
  • Skaller fra æg og nødder
  • Mindre mængder af hundelort og kaninmøg
  • Køkkenrulle brugt i madlavningen
  • Afskårne blomster

Vi siger nej tak til haveaffald og døde dyr

Døde kæledyr/dyr og vildt må ikke komme i det organiske affald. Det gælder også klovdyr nedlagt ved jagt. Anlægget, hvor det organiske affald behandles, er et koldtvandsanlæg, og af hensyn til smittefare og sundhedsrisici skal de sendes enten til forbrænding eller til DAKA.

Haveaffald kan afleveres på en af vores genbrugspladser, eller endnu bedre, komposteres i din egen baghave.

Hvad sker der med det organiske affald?

Når vi har hentet dit organiske affald hjemme hos dig køres det på Affaldsterminalen. Herfra går turen til vores forbehandlingsanlæg, der ligger på Affaldsterminalen.

Det organiske affald i de grønne poser kommer direkte i anlægget i en pulper, hvor der tilsættes noget vand. Det hele moses og mases til pulp, og plast og andre fremmedlegemer sies fra. Ét ton affald giver mellem 1,3 og 1,5 ton biopulp.

Det ikke-organiske affald kaldes rejekten. Rejekten sendes til forbrænding og dermed energiudnyttelse.

Den  organiske pulp sendes til bioforgasning på Renselægget. Her mixes pulpen med spildevand i store tanke, hvor det gennemgår forskellige processer så gassen kan udvindes.

Restproduktet, når gassen er udvundet. indeholder masser af gode næringsstoffer. Derfor køres det ud på vores landbrugsjorde. På den måde føres den vigtige fosfor tilbage i jorden, i stedet for at vi brænder den af.

Det koster kommunens borgere over 500 kr. pr. ton at få brændt det, vi før kaldte dagrenovation. Når vi tager det organiske affald ud af den ligning, så er mængderne til forbrænding meget mindre. Samtidigt får vi en energiudvinding ud af det organiske affald - og miljørigtig gødning til gavn for både miljøet og for os.