Hvad er organisk affald? Og hvad gør vi med det?

Organisk affald er først og fremmest madaffald af enhver art.

Hver borger producerer i gennemsnit 70-84 kg organisk affald pr. år.

Organisk affald er madvarer – både rå og tilberedte. For eksempel:

  • Brød- og kagerester
  • Kød- og fiskeaffald
  • Kaffegrums, teblade og filtre
  • Mælkeprodukter
  • Rester af frugt og grønt – også skrællerne og toppene
  • Ris og pasta
  • Skaller fra æg og nødder
  • Mindre mængder af hundelort og kaninmøg
  • Køkkenrulle brugt i madlavningen
  • Afskårne blomster

Vi siger nej tak til haveaffald og døde dyr

Døde kæledyr/dyr og vildt må ikke komme i det organiske affald. Det gælder også klovdyr nedlagt ved jagt. Anlægget, hvor det organiske affald behandles, er et koldtvandsanlæg, og af hensyn til smittefare og sundhedsrisici skal de sendes enten til forbrænding eller til DAKA.

Haveaffald kan afleveres på en af vores genbrugspladser, eller endnu bedre, komposteres i din egen baghave.

Hvad sker der med det organiske affald?

Når vi har hentet dit organiske affald i én af vores 2-kammer biler, omlaster vi det på Affaldsterminalen. Det er billigst, fordi en skraldebil kun kan køre med nogle få tons sammenlignet med et lastbilstog, der kan fragte ca. 23 tons. Herfra går turen til et forbehandlingsanlæg. I vores tilfælde er det til firmaet Gemidan, der ligger i Frederikshavn.

Det organiske affald i de grønne poser kommer direkte i anlægget i en pulper, hvor der tilsættes noget vand. Det hele slynges, vaskes og pulpes som i en stor ’vaskemaskine’. Ét ton affald giver mellem 1,3 og 1,5 ton biopulp.

På den måde sies det ikke-organiske affald (rejekten) fra. Rejekten sendes til forbrænding og dermed energiudnyttelse.

Den renvaskede organiske pulp sendes til bioforgasning (p.t. firmaet Nature Energy). Her gærer pulpen i store tanke i ca. 20-25 dage, og gassen udvindes.

Den afgassede restpulp blandes herefter med gylle, og den ender på landmandens marker som næringsrig gødning. På den måde føres den vigtige fosfor tilbage i jorden, i stedet for at vi brænder den af.

Det koster kommunens borgere over 500 kr. pr. ton at få brændt det, vi før kaldte dagrenovation. Når vi tager det organiske affald ud af den ligning, så er mængderne til forbrænding meget mindre. Samtidigt får vi en energiudvinding ud af det organiske affald - og miljørigtig gødning til gavn for både miljøet og for os.