Ø. Bjerregrav - Gransangervej og Violvej

Randers Kommune forventer at igangsætte byggemodning af etape 2 ultimo 2022.

Øster Bjerregrav er tæt på både motorvej og Randers C, som du når i bil på 10 min. Området har god offentlig transport og Bjerregrav Mose i "baghaven".

 

Udviklingsudvalget har den 28. oktober 2021 truffet principbeslutning om, at der skal igangsættes byggemodning af 11 parcelhusgrunde i Ø. Bjerregrav.

Byggegrundene er omfattet af lokalplan 537 og kommuneplantillæg 94, og der henvises generelt hertil for detaljer for boligområdet. Lokalplanen er tilgængelig i salgsmappen her på siden

Grundene er beliggende i forlængelse af udstykningen på Løvsangervej/Gransangervej i delområde 1a.

I samme byggemodning vil der også komme en storparcel på Sneppevej med 32 tæt/lav boliger i delområde 1b.

Tidshorisont for byggemodning

Forvaltningen vil i starten af 2022 indstille igangsætning af byggemodning til konkret politisk stillingtagen.

Herefter forventes det, at byggemodningen sættes i gang ultimo 2022. Den forventede tidshorisont på byggemodning er 4-5 måneder.

Når byggemodningen er færdig, skal salgsvilkår og mindstepris på grundene til politisk behandling. Processen ved den politiske godkendelse tager ca. 2 måneder.

På baggrund af ovenstående foreløbige tidshorisont estimeres det, at grundene bliver sat til salg i offentligt udbud medio 2023.

Proces ved salg af grundene

Når kommunen udbyder fast ejendom, herunder byggegrunde i nye udstykninger, skal der indledningsvis gennemføres et offentligt udbud. Det vil sige, at alle grunde udbydes til salg i en 4 ugers periode. Her har alle har mulighed for at byde ind med købstilbud. Der kan bydes på op til 5 grunde i prioriteret rækkefølge og der skal bydes udbudsprisen eller mere. Når udbudsperioden er slut, vil alle de indkomne bud blive gennemgået og grundene sælges i forlængelse det offentlige udbud til højestbydende.

De byggegrunde, der ikke er solgt i udbudsperioden, ligger til almindeligt salg på vores hjemmeside efterfølgende.

Det er ikke muligt at reservere byggegrunde inden det offentlige udbud er gennemført.

Spørgsmål til grundene

Vi kan på nuværende tidspunkt desværre ikke svare på spørgsmål om grundenes størrelser eller priser. Det skyldes, at byggemodningen samt den politiske proces med godkendelse af salgspriser først skal være afsluttet.

Det er heller ikke muligt at reservere grundene.

Vi vil løbende opdatere hjemmeside og vi opfordrer til, at du tilmelder dig til at abonnere på nyt fra grundsalg.

Telefonisk kontakt om byggeri

Hvis du har spørgsmål til lokalplan og herunder konkrete spørgsmål til byggeri på etape 2, er du meget velkommen til at kontakte Byggesag.

Telefon: 8915 5100

Telefontider:

  • Mandag: 09.00-15.00
  • Tirsdag: 09.00-15.00
  • Onsdag: 09.00-15.00
  • Torsdag: 11.00-15.00
  • Fredag: 09.00-13.00

Opdateret 01.11.2021