4 byggegrunde i populære Romalt

Randers Kommune forventer at udbyde 4 grunde på Okapivej i Romalt til salg efter sommerferien 2023.

Det er ikke muligt at reservere byggegrunde på Okapivej inden det offentlige udbud er gennemført.

4 byggegrunde på Okapivej i Romalt

Efter sommerferien 2023 udbyder Randers Kommune 4 parcelhusgrunde på Okapivej 49-55 til salg. Alle grunde er byggemodnede og udbudsprisen er inkl. tilslutningsbidrag til el, vand og kloak.

Der opkræves ikke tilslutningsbidrag til fjernvarme, idet der er mulighed for dispensation for fjernvarme ved opførelse af lavenergihus. Køber skal selv afregne evt. tilslutning til fjernvarme med leverandør.

Proces ved salg af grundene

Når kommunen udbyder fast ejendom, herunder byggegrunde i nye udstykninger, skal der indledningsvis gennemføres et offentligt udbud. Det vil sige, at alle grunde udbydes til salg i en 4 ugers periode. Her har alle har mulighed for at byde ind med købstilbud. Der kan bydes på op til 4 grunde i prioriteret rækkefølge, og der skal bydes udbudsprisen eller mere. Når udbudsperioden er slut, vil alle de indkomne bud blive gennemgået, og grundene sælges i forlængelse det offentlige udbud til højestbydende.

De byggegrunde, der ikke er solgt i udbudsperioden, ligger til almindeligt salg på vores hjemmeside efterfølgende.

Det er ikke muligt at reservere byggegrunde, inden det offentlige udbud er gennemført.

Hvem kan købe?

Grundene kan alene erhverves af fysiske personer, og ingen køber kan erhverve mere end én grund. Randers Kommune forbeholder sig retten til at afvise en køber, såfremt det vurderes, at den pågældende køber alene erhverver grunden med henblik på videresalg – herunder også i bebygget stand – og ikke til egen benyttelse.

Du kan læse mere om køb af byggegrund her.

Udbudspriser

Byrådet har den 26.06.2023 godkendt udbudspriserne. Vi vil løbende opdatere hjemmesiden med information, og vi opfordrer til, at du tilmelder dig til at abonnere på nyt fra grundsalg, så du får besked om, hvornår grundene kommer til salg.

Telefonisk kontakt om byggeri

Hvis du har spørgsmål til lokalplan 662 og herunder konkrete spørgsmål til byggeri i området, er du meget velkommen til at kontakte Byggesag på telefon: 8915 5100.

Opdateret 03.11.2022