Værd at vide om køb af byggegrund

Det er en stor beslutning at bygge nyt hus. Derfor tilbyder kommunen, at du kan reservere en grund, mens du får forholdene omkring byggeriet og finansiering mv. på plads.

Hvem kan købe?

De kommunale parcelhusgrunde kan alene erhverves af fysiske personer, og ingen køber kan erhverve mere end én grund.

For at fremme kommunens salg af byggegrunde, kan kommunen vælge at sælge en eller flere parcelhusgrunde i en udstykning til virksomheder (byggeselskaber), der køber grundene med henblik på videresalg i bebygget stand.

Ovenstående principper for salg af byggegrunde er vedtaget af Randers Byråd den 26.02.2024.

Reservation

Der er mulighed for at reservere en byggegrund, mens du er i proces med at undersøge finansiering forud for køb.

Du kan gratis og uforpligtende reservere en byggegrund i 4 uger.  Bliver du ikke klar til at købe i løbet af reservationsperioden, har du mulighed for at forlænge reservationen én gang med 4 uger, hvis der ikke andre reservanter i kø.

Reservation er ikke det samme som en forkøbsret. Når du har reserveret en grund, betyder det, at den ikke bliver solgt til anden side, uden vi har spurgt dig først, om du vil byde på grunden.

Er der flere interesserede købere til samme grund, kan der gennemføres en lukket budrunde mellem de relevante parter.

Køb af byggegrund

Ønsker du at købe en byggegrund, skal du sende et skriftligt købstilbud til byggegrunde@randers.dk.

Dit købstilbud skal indeholde følgende oplysninger:

  1. Navn, adresse og kontaktoplysninger på alle købere
  2. Adresse på den parcel, du/I ønsker at købe
  3. Ejerandele og ønske om overtagelsesdag (overtagelsesdagen skal være indenfor 6 måneder).

Fortrydelse

Du har mulighed for at fortryde dit køb efter reglerne i kapitel 2 i Lovbekendtgørelse nr. 2015-09-22 nr. 1123 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom.

Du skal skriftligt meddele kommunen fortrydelse af købet senest 6 hverdage efter, kommunen har fremsendt købsaftalen til din e-boks.

Det koster 1% af købesummen at fortryde dit køb.

Købsaftale og betaling

Købsaftale fremsendes via link til din mail. Du underskriver med MitID.

Du overfører et depositum på 30.000 kr. til Randers Kommune i forbindelse med din underskrift på købsaftalen. Kontonummer og betalingsprocedure fremgår af købsaftalen.

Restkøbesummen, tinglysningsafgifter og tilslutningsafgifter betales senest ved overtagelsesdagen via faktura, som fremsendes til dig inden overtagelsesdagen.

Købesum og byggetilladelse

Kommunens byggesagsafdeling udsteder først byggetilladelse, når den fulde købesum er indbetalt.

Skøde og tinglysning

Når du har købt en grund, skal der udarbejdes et elektronisk skøde, som skal tinglyses. Randers Kommune står for begge dele. Køber afholder omkostningerne til tinglysningsafgift, hvilket ligeledes vil fremgå af din købsaftale.

Byggepligt

Der er byggepligt på kommunens grunde. Det betyder, at byggeriet skal være påbegyndt inden 18 måneder fra overtagelsesdagen.

Påbegyndelse af byggeprojektet betyder i denne sammenhæng, at der er indsendt en ansøgning om byggetilladelse.

Tilslutning

I salgsvilkårene kan du se, om tilslutningsafgifter til el, vand og kloak er omfattet af købesummen, eller om du skal betale for disse udover købesummen.

Tilslutningsafgifterne afspejler den udgift, som Randers kommune har haft i forbindelse med byggemodning af grunden.

Jordbundsforhold

I de fleste udstykninger er der foretaget jordbundsundersøgelser.

Kommunen påtager sig herudover ikke noget ansvar for grundens jordbundsforhold. Køber kan for egen regning foretage en yderligere boreprøve på grunden, inden købsaftalen underskrives. Boreprøven kan udføres efter forudgående aftale med Randers kommune.

Tilbagekøb

Hvis byggepligten ikke overholdes, har kommunen en ret – men ikke en pligt – til at købe grunden tilbage. Såfremt der indgås aftale om tilbagekøb, er det kun købesummen, der tilbagebetales.

Offentligt udbud

Når kommunen udbyder fast ejendom, herunder byggegrunde, skal der indledningsvis gennemføres et offentligt udbud. Dvs. at alle grunde udbydes i en 4 ugers periode, hvori alle har mulighed for at byde ind med købstilbud. Der bydes minimum udbudsprisen. Der sælges i forlængelse det offentlige udbud til højestbydende.

De byggegrunde som ikke er solgt í udbudsperioden, ligger til almindeligt salg efterfølgende.

Det er ikke muligt at reservere byggegrunde, inden det offentlige udbud er gennemført.

Kontakt Grundsalg

Har du spørgsmål som du ikke fik svar på her, er du altid meget velkommen til at kontakte os via mail byggegrunde@randers.dk eller tlf. 8915 1886.