Salg af Bredgade 26, 8870 Langå

EDC Erhverv udbyder på vegne af Randers Kommune en ejendom, som hidtil har været benyttet til værested/dagtilbud men nu står tom. Ejendommen er beliggende i Langå ca. 15 km sydvest fra Randers. Ejendommen er opført i 2004 i gule sten, tagpaptag og høje zinkinddækkede kviste. Der er brugsret til rigtig fin tagterrasse og 3 parkeringspladser.

Ejendommen er pt. registeret som erhvervsareal/institutionsejendom, men kan i princippet anvendes til bolig og erhverv, dette kræver dog en godkendelse fra kommunespann. Udtalelse fra kommunens planteam kan rekvireres hos EDC Erhverv sammen med øvrige bilag.

Ejendommen udbydes til salg efter indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentlig udbud af kommunens faste ejendomme.

Ejendommen sælges i den stand, hvori den er og forefindes og som beset af køber, uden ansvar af nogen art for sælger, således at ejendommen sælges med fuld ansvarsfraskrivelse.

Sælger forbeholder sig retten til at vælge mellem de indkomne bud eller til at forkaste dem alle.

Tilbud skal være EDC Erhverv i hænde senest d. 27/9-2019 kl. 12.00.

Afgivne tilbud vil være forpligtende for køber frem til den 16/12-2019 kl. 12.00.

Opdateret 01.10.2019: Randers Kommune er ved at gennemgå de indkomne bud. Der kan ikke afgives bud på ejendommen, da budfristen er overskredet.