Gammel Randersvej 33, 8990 Fårup

Ejendommen udbydes i tilbudsgivning med en minimumspris på kr. 1.000.000 Ejendommen, der oprindeligt er opført som skole, består af to sammenbyggede bygninger opført i 1930, og ejendommen har senest været benyttet til ungdomsklub. Endvidere fritliggende carport-/ skurbygning i træ.

Institutionsejendom sælges i offentligt udbud

Ejendommen udbydes i tilbudsgivning med en minimumspris på kr. 1.000.000 i henhold reglerne om salg af kommunens faste ejendomme iht. bekendtgørelse nr. 799 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme af 24/06/2011.

Fremtid anvendelse:
Randers Kommune oplyser, at det er bestemt, at der bliver lavet en lokalplan, som gør det muligt, at ejendommen fremover kan benyttes til beboelse, beboelse + erhverv, erhverv og offentlige formål. Købet er således betinget af, lokalplanens endelige vedtagelse.

Bygningsforhold:
Ejendommen, der oprindeligt er opført som skole, består af to sammenbyggede bygninger opført i 1930, og ejendommen har senest været benyttet til ungdomsklub. Endvidere fritliggende carport-/ skurbygning i træ.

Begge bygninger er opført i 1,5 plan, hvoraf den ene har udnyttet tagetage. Ydervægge i røde teglsten.
Tagkonstruktionen er sadeltag med halvvalme belagt med røde teglsten. Vinduerne er hvide sprossede i træ. udskiftet ca. år 2012.
Gulve er fortrinsvis belagt med linoleum. Bygningerne indeholder opholdslokaler i varierende størrelser, køkken, bryggers, depotrum, teknik, kontor og toiletter.

Opvarmning: Naturgas

Grundforhold:
Grundene består af 2 matrikler hhv. matr.nr.1 a Fårup By, Fårup på 1.699 m² og matr. nr. 36, Fårup By, Fårup på 566 m². Ejendommen ligger på en let skrånende grund og er nabo til Fårup kirke. Matrikel nr. 1 d Fårup By Fårup frasælges ejendommen, og medfølger ikke i handlen.

Udenomsarealer: udenomsarealet er udlagt til tilkørsels- og p-areal befæstet dels med stabilgrus og dels med betonsten. Endvidere haveareal.

Beliggenhed:
Ejendommen ligger i Fårup, der er et selvstændigt landsbysamfund med ca. 1.000 indbyggere beliggende ved Nordjyske Motorvej 18 kilometer nordvest for Randers og 12 kilometer sydøst for Hobro.

Lejemål:
Der er ingen lejemål, og ejendommen er til købers fulde disposition.

Udbudsvilkår:
Ejendommen sælges for Randers Kommune i henhold til Bekendtgørelse nr. 799 af 24.06.2011.

Ejendommen sælges i den stand hvori den er og forefindes, og på de vilkår, der fremgår af denne salgsopstilling inkl. bilag.

Det påhviler køber at gennemgå ejendommen nøje med byggesagkyndig bistand.

Seriøse og relevante købstilbud vil løbende blive behandlet af Randers Kommune. Randers Kommune har ret til af afslå ethvert tilbud.

Bud modtages ved henvendelse til kommunen, og enhver er berettiget til at afgive et tilbud til kommunen.

Tilbud skal godkendes af Randers Kommunes Byråd. 

 

Fremvisning

Ejendommen fremvises kun efter forudgående aftale med Nordicals.

Mægler: Morten Lundhøj

mol@nordicals.dk / tlf. 8915 3301

Salgsopstilling og bilag kan rekvireres hos Nordicals.