Gammel Randersvej 33, 8990 Fårup

Randers Kommune udbyder Gammel Randersvej 33, 8990 Fårup til salg med tilbudsgivning med en minimumspris på kr. 1.000.000. Der er budfrist onsdag den 29.09.2021 kl. 12.00. Ejendommen, der oprindeligt er opført som skole, består af to sammenbyggede bygninger opført i 1930, og ejendommen har senest været benyttet til ungdomsklub.

Institutionsejendom sælges i offentligt udbud

Ejendommen udbydes i tilbudsgivning med en minimumspris på kr. 1.000.000 i henhold reglerne om salg af kommunens faste ejendomme iht. bekendtgørelse nr. 396 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme af 03/03/2021.

Anvendelse

Der er i 2021 vedtaget en ny kommuneplan for området.

Ejendommen er beliggende i et område omfattet af kommuneplan 2021, delområde 4.03.B.6, der er udlagt til: åben/lav boligbebygelse, fællesareal og institutioner og dækning af af bydelens behov.

Bygningsforhold

Ejendommen, der oprindeligt er opført som skole, består af to sammenbyggede bygninger opført i 1930, og ejendommen har senest været benyttet til ungdomsklub. Endvidere fritliggende carport-/ skurbygning i træ.

Begge bygninger er opført i 1,5 plan, hvoraf den ene har udnyttet tagetage. Ydervægge i røde teglsten.
Tagkonstruktionen er sadeltag med halvvalme belagt med røde teglsten. Vinduerne er hvide sprossede i træ. Udskiftet ca. år 2012.
Gulve er fortrinsvis belagt med linoleum. Bygningerne indeholder opholdslokaler i varierende størrelser, køkken, bryggers, depotrum, teknik, kontor og toiletter.

Grundforhold

Grundene består af 2 matrikler hhv. matr.nr.1a Fårup By, Fårup på 1.362 m² og matr. nr. 36, Fårup By, Fårup på 566 m². Ejendommen ligger på en let skrånende grund og er nabo til Fårup kirke. 

Udenomsarealer: udenomsarealet er udlagt til tilkørsels- og p-areal befæstet dels med stabilgrus og dels med betonsten. Endvidere haveareal.

Beliggenhed

Ejendommen ligger i Fårup, der er et selvstændigt landsbysamfund med ca. 1.000 indbyggere beliggende ved Nordjyske Motorvej 18 kilometer nordvest for Randers og 12 kilometer sydøst for Hobro.

Materiale

Materiale kan rekvireres hos Nordicals https://nordicals.dk/ejendomme/8990/gammel-randersvej/n501753/5483r

Udbudsvilkår

Ejendommen sælges for Randers Kommune i henhold til bekendtgørelse nr. 396 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme af 03/03/2021.

Ejendommen sælges i den stand hvori den er og forefindes, og på de vilkår, der fremgår af salgsopstilling inkl. bilag.

Det påhviler køber at gennemgå ejendommen nøje med byggesagkyndig bistand.

Afgivelse af købstilbud

Købstilbud bedes indgivet på tilbudsblanket, der findes på salgsopstillingens sidste side.

Købstilbud skal indeholde købers beskrivelse af den påtænkte anvendelse og afleveres til Nordicals senest onsdag den 29.09.2021 kl. 12.00.

Randers Kommune har ret til at afslå ethvert købstilbud. Såfremt ejendommen ikke bliver solgt i udbudsperioden, vil ejendommen fortsat være til salg og seriøse og relevante købstilbud vil løbende blive behandlet.

Købstilbud skal godkendes af Randers Kommunes Byråd. Tilbud forventes behandæet på byrådsmøde den 22.11.2021 og købstilbud er bindende til og med den 20.12.2021 kl. 12.00.

Fremvisning

Ejendommen fremvises kun efter forudgående aftale med Nordicals.

Mægler: Morten Lundhøj

mol@nordicals.dk / tlf. 8915 3301

Salgsopstilling og bilag kan rekvireres hos Nordicals.