Randersvej 8, 8981 Spentrup

Tidligere daginstitution sælges i offentligt udbud. Ejendommen, der oprindeligt er opført som parcelhus, udbydes til salg.

Ejendommen udbydes i tilbudsgivning med en minimumspris på kr. 700.000 i henhold reglerne om salg af kommunens faste ejendomme iht. bekendtgørelse nr. 799 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme af 24/06/2011.

Der er tale om 2 matrikler henholdsvis 1 matrikel med den nuværende bebyggelse samt et ubebygget grundareal til boligbebyggelse.

Ejendommen sælges i den stand hvori den er og forefindes, og på de vilkår, der fremgår af salgsopstilling inkl. bilag.

Det påhviler køber at gennemgå ejendommen nøje med byggesagkyndig bistand.

Købstilbud bedes indgivet på tilbudsblanket, der findes på salgsopstillingens sidste side.

Købstilbud skal indeholde købers beskrivelse af den påtænkte anvendelse og afleveres til Nordicals senest fredag den 21. februar 2020 kl. 12:00.

Seriøse og relevante købstilbud vil løbende blive behandlet af Randers Kommune. Randers Kommune har ret til af afslå ethvert tilbud. Såfremt ejendommen ikke sælges ved udbuddet så sættes arealet til salg på kommunens hjemmeside på www.randers.dk. Herefter kan relevant materiale modtages ved henvendelse til kommunen og enhver er berettiget til at afgive et tilbud til kommunen.

Tilbud skal godkendes af Randers Kommunes Byråd. Tilbud bliver behandlet på byrådsmøde den 27. april 2020 og tilbud er bindende til og med fredag den 1. maj 2020 kl. 12:00.

Fremvisning

Ejendommen fremvises kun efter forudgående aftale med Nordicals.

Salgsopstilling og bilag kan rekvireres hos Nordicals.