Salg af Stangerumvej 8, 8983 Gjerlev J

EDC Erhverv udbyder på vegne af Randers Kommune en ejendom som hidtil har været benyttet til værested.

Ejendommen er beliggende i Øster Tørslev ca. 20 km nordøst fra Randers. Indretningen er stadig som i mange boliger med værelser, opholdsrum, stuer og køkken, dog kun med toiletrum. Til huset hører stor garage og stor have.

Ejendommen er pt. registeret som erhvervsareal/institutionsejendom, og kan eventuelt anvendes til åben-lav eller tæt-lav bolig, hvilket dog kræver landzonetilladelse og/eller evt. lokalplan. Udtalelse fra kommunens planteam kan rekvireres hos EDC Erhverv sammen med øvrige bilag.

Ejendommen udbydes til salg efter indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentlig udbud af kommunens faste ejendomme.

Ejendommen sælges i den stand, hvori den er og forefindes og som beset af køber, uden ansvar af nogen art for sælger, således at ejendommen sælges med fuld ansvarsfraskrivelse.

Sælger forbeholder sig retten til at vælge mellem de indkomne bud eller til at forkaste dem alle.

Tilbud skal være EDC Erhverv i hænde senest d. 27. september 2019 kl. 12.00.

Afgivne tilbud vil være forpligtende for køber frem til den 16. december 2019 kl. 12.00.

Opdateret 01.10.2019: Randers Kommune er ved at gennemgå de indkomne bud. Der kan ikke afgives bud på ejendommen, da budfristen er overskredet.