O. Hornbæk - Koboltvej og Blyvej

Nu udbydes 27 byggegrunde på Koboltvej og Blyvej i attraktive O. Hornbæk. Alle 27 grunde er byggemodnede og klar til dit byggeri.

De 27 byggegrunde er beliggende på Koboltvej og Blyvej i O. Hornbæk. Her er du tæt på indkøb, skole, offentlige transportmidler og Randers C. Er du pendler kan E45 nås på 10 minutter.

Salg af byggegrunde

Tryk på kortet ovenfor for at se, hvilke grunde der er ledige, reserverede og solgte. 

Hvem kan købe?

Grundene kan alene erhverves af fysiske personer, og ingen køber kan erhverve mere end én grund.

Randers Kommune forbeholder sig retten til at afvise en køber, såfremt det vurderes, at den pågældende køber alene erhverver grunden med henblik på videresalg – herunder også i bebygget stand – og ikke til egen benyttelse.

Der er gennemført offentligt udbudsrunde i perioden 15.11.2021 - 16.12.2021. I den forbindelse blev der solgt 15 grunde. De byggegrunde, der ikke blev solgt i udbudsperioden, er til salg på vores hjemmeside fra den 20.12.2021.

Du kan læse mere om køb af byggegrund her.

Salgsmateriale

Du finder alle relevante oplysninger om grundene og området i mapperne til højre på denne side.

Du er naturligvis også meget velkommen til at kontakte Grundsalg, hvis du har spørgsmål.

Køb af byggegrund

Ønsker du at købe en byggegrund, skal du sende et skriftligt købstilbud til byggegrunde@randers.dk

Dit købstilbud skal indeholde følgende oplysninger:

- Navn, adresse og kontaktoplysninger på alle købere

- Adresse på den byggegrund, du/I ønsker at købe

- Ejerandele og ønske om overtagelsesdato (overtagelsesdato skal være inden for 6 måneder).

 

Reservation

Reservationen er gratis og uforpligtende, og kan ske i 14 dage ad gangen.

Alle interesserede har mulighed for at reservere en byggegrund.

Reservation er ikke det samme som en forkøbsret.

Når du har reserveret en grund betyder det, at den ikke bliver solgt til anden side, uden vi har spurgt dig først, om du vil byde på grunden.

 Er der flere interesserede købere til samme grund, kan der gennemføres en lukket budrunde mellem de relevante parter.

Bliver du ikke klar til at købe i løbet af reservationsperioden, har du mulighed for at forlænge reservationen, hvis der ikke er andre, der er konkret interesseret i grunden.

Spørgsmål til byggeri eller byggetilladelse?

Har du spørgsmål til byggetilladelse, kan du kontakte kommunens byggesagsafdeling via tlf. 8915 5100 eller via siden kontakt byggeri.