38 byggegrunde på Bisagervej i Spentrup

Randers Kommune igangsætter snart byggemodning af etape 2 på Bisagervej i Spentrup.

Spentrup ligger skønt placeret mellem land og by. Der er 14 km. til motorvejen og 10 km. til Randers midtby.

Bisagervej er en fortsættelse af et veletableret parcelhuskvarter beliggende på den modsatte side af Birke Allé. Her er der gode udenomsarealer og udstykningen ligger tæt på skole, børnehave, idrætshal og indkøbsmuligheder i Spentrup by.

Randers Kommune har besluttet at igangsætte byggemodningen af ​​etape 2, hvor der kommer 38 parcelhusgrunde. 

Lokalplan 535 - boligområde ved Høgshøj i Spentrup

Etape 2 ligger i delområde 1 i lokalplan 535. Grundene bliver udstykket med grundstørrelser på mindst 750 m2. Se kortbilag 2 i lokalplanen for den retningsvisende udstykningsplan over området.

Tidshorisont for byggemodning

Museum Østjylland foretager i øjeblikket arkæologiske undersøgelser på arealet.

1. kvartal 2022 forventes byggemodningen at blive sat i gang. Igangsætningen af ​​byggemodningen kan blive forsinket, hvis Museum Østjyllands gør nogle fund på arealerne, der kræver nærmere undersøgelser inden for områder, der kan frigives til byggemodning. Den forventede tidshorisont på byggemodning er 4-5 måneder.

Når byggemodningen er færdig, skal salgsvilkår og mindstepris på grundene til politisk behandling. Processen ved den politiske godkendelse tager ca. 2 måneder.

På baggrund af ovenstående foreløbige tidshorisont estimeres det, at grundene bliver sat til salg i offentligt udbud ultimo 2022.

Proces ved salg af grundene

Når kommunen udbyder fast ejendom, herunder byggegrunde i nye udstykninger, skal der indledningsvis gennemføres et offentligt udbud. Det vil sige, at alle grunde udbydes til salg i en 4 ugers periode. Her har alle har mulighed for at byde ind med købstilbud. Der kan bydes på op til 5 grunde i prioriteret rækkefølge og der skal bydes udbudsprisen eller mere. Når udbudsperioden er slut, vil alle de indkomne bud blive gennemgået og grundene sælges i forlængelse det offentlige udbud til højestbydende.

De byggegrunde, der ikke er solgt i udbudsperioden, ligger til almindeligt salg på vores hjemmeside efterfølgende.

Det er ikke muligt at reservere byggegrunde inden det offentlige udbud er gennemført.

Spørgsmål til grundene

Vi kan på nuværende tidspunkt desværre ikke svare på spørgsmål om grundenes størrelser eller priser. Det skyldes, at byggemodningen samt den politiske proces med godkendelse af salgspriser først skal være afsluttet.

Det er heller ikke muligt at reservere grundene.

Vi vil løbende opdatere hjemmeside og vi opfordrer til, at du tilmelder dig til at abonnere på nyt fra grundsalg.

Telefonisk kontakt om byggeri

Hvis du har spørgsmål til lokalplan og herunder konkrete spørgsmål til byggeri på etape 2, er du meget velkommen til at kontakte Byggesag.

Telefon: 8915 5100 mandag - fredag ​​kl. 9.00-11.00

Opdateret 09.09.2021