Æbleplantagen Munkdrup, delområde VI

Randers Kommune udbyder et areal på 5.893 m2 til salg. Arealet udbydes til salg uden mindstepris. Arealet er beliggende på Elstarvej 1, 8960 Randers SØ og kan bebygges med ca. 17 tæt/lav boliger.

Foto af græsplæne med hus

Salg af storparcel

Randers Kommune udbyder en storparcel på 5.893 m2 til salg. Grunden sælges som den er og forefindes med træer, beplantninger, bevoksninger mv.

Arealet er beliggende på Elstarvej 1, 8960 Randers SØ (Matr. nr. 3bd, Munkdrup By, Kristrup).

Areal og købesum

Det udbudte har en størrelse på ca. 5.893 m2. Arealet udbydes til salg uden mindstepris.Købesummen skal tillægges moms i henhold til gældende lovgivning. Arealet tildeles højestbydende. Handlen er dog betinget af Randers Byråds godkendelse.

Særligt om anvendelse

På grunden på opføres tæt-lav boligbebyggelse med mulighed for ca. 17 boliger i overensstemmelse med lokalplan 600 - boligområde ved Munkdrup.

Opmærksomheden henledes på, at arealet ikke er byggemodnet. 

Overtagelsesdato

Overtagelsesdato er den 1. i en måned efter Randers Byråds godkendelse af handlen.

Afgivelse af bud

Bindende købstilbud sendes pr. e-mail til udbudgrundsalg@randers.dk senest d. 10. februar 2020.

Sælger vil løbende tage stilling til de indkomne bud efter denne dato.

Købstilbud er bindende for tilbudsgiver indtil den 10. marts 2020.

Købstilbud skal afgives på tilbudsformular, som findes i salgsmappen her på siden, og underskrives af køber.

Randers Kommune er ikke ansvarlig for at tilbud når rettidigt frem, ligesom købstilbud afgivet på andet end tilbudsformular, samt tilbud uden underskrift, ikke godtages.

Randers Kommune forbeholder sig ret til at forkaste alle indkomne tilbud, jf. bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme § 6.

Til salg på kommunens hjemmeside efter endt udbudsrunde

Såfremt grunden ikke sælges ved offentlige udbud, sættes arealet til salg på kommunens hjemmeside på https://www.randers.dk. Herefter kan relevant materiale modtages ved henvendelse til kommunen og enhver er berettiget til at afgive købstilbud til kommunen.

Spørgsmål

Spørgsmål kan rettes til Jutta Vinter e-mail Jutta.Vinter@randers.dk eller telefonisk på 8915 1534.

/Publiceret 10.01.2020