Æbleplantagen Munkdrup, delområde VI

Randers Kommune udbyder et areal på 5.893 m2 til salg. Arealet udbydes til salg uden mindstepris. Arealet er beliggende på Elstarvej 1, 8960 Randers SØ og kan bebygges med ca. 17 tæt/lav boliger.

Salg af storparcel

Randers Kommune udbyder en storparcel på 5.893 m2 til salg. Grunden sælges som den er og forefindes med træer, beplantninger, bevoksninger mv.

Arealet er beliggende på Elstarvej 1, 8960 Randers SØ (Matr. nr. 3bd, Munkdrup By, Kristrup).

Areal og købesum

Det udbudte har en størrelse på ca. 5.893 m2. Arealet udbydes til salg uden mindstepris. Købesummen skal tillægges moms i henhold til gældende lovgivning. Arealet tildeles højestbydende. Handlen er dog betinget af Randers Byråds godkendelse.

Særligt om anvendelse

På grunden på opføres tæt-lav boligbebyggelse med mulighed for ca. 17 boliger i overensstemmelse med lokalplan 600 - boligområde ved Munkdrup.

Opmærksomheden henledes på, at arealet ikke er byggemodnet. 

Overtagelsesdato

Overtagelsesdato er den 1. i en måned efter Randers Byråds godkendelse af handlen.

Afgivelse af bud

Ejendommen med matr. nr. 3bd, Munkdrup By, Kristrup har været i offentligt udbud i henhold til bekendtgørelse nr. 799 om offentlige udbud ved salg af kommunens faste ejendomme af d. 24.06.2011 i perioden 10. januar 2020 til 10. marts 2020

Ejendommen blev ikke solgt i forbindelse med udbuddet, og kommunen forbeholdte sig i den forbindelse ret til at lægge ejendommen til salg på kommunens hjemmeside efterfølgende.

Ejendommen er nu til salg. Relevant materiale kan modtages ved henvendelse til fast.ejendom@randers.dk, og enhver er berettiget til at afgive et tilbud til kommunen.

Bindende købstilbud sendes pr. e-mail til udbudgrundsalg@randers.dk

Sælger vil løbende tage stilling til de indkomne bud.

Randers Kommune forbeholder sig ret til at forkaste alle indkomne tilbud uden politisk behandling. Et købstilbud kan først anses for accepteret af kommunen, når der foreligger endelig godkendelse fra Randers Byråd. 

Købstilbud skal afgives på tilbudsformular, som findes i salgsmappen her på siden, og underskrives af køber.

Randers Kommune er ikke ansvarlig for at tilbud når rettidigt frem, ligesom købstilbud afgivet på andet end tilbudsformular, samt tilbud uden underskrift, ikke godtages.

Randers Kommune forbeholder sig ret til at forkaste alle indkomne tilbud, jf. bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme § 6.

Spørgsmål kan rettes til Sidsel Homann Jørgensen på e-mail homann@randers.dk eller telefonisk på 2337 8367.

/Publiceret 10.01.2020