Beregning af ejendomsskat

Her kan du læse, hvordan ejendomsskatten bliver beregnet, og hvorfor ejendomsskatten stiger mere end normalt for nogle.

Ejendomsskatten bliver beregnet af det laveste af følgende to værdier:

  1. ejendommens grundværdi fratrukket eventuelle fradrag for forbedringer, som er fastsat ved vurderingen pr. 1. oktober to år tidligere. 
  2. grundværdien, der dannede grundlag for grundskylden det foregående år, tillagt en reguleringsprocent.

Reguleringsprocenten kan højest udgøre 7%, og er i 2021 fastsat til 6,4%.

Stigning i ejendomsskat

Enkelte ejere kan opleve, at ejendomsskatten har en større stigning end beskrevet ovenfor. Det kan skyldes, at deres ejendom er omfattet af:

  • Ejendomme som har skiftet status, eksempelvis fra landbrug til parcelhus eller fra erhvervsejendom til beboelsesejendom.
  • Ejendomme som har haft fradrag for forbedringer i grundværdien, som er bortfaldet. Fradrag for forbedringer gives i vurderingen af grunden og bortfalder automatisk efter 30 år.
  • Ejendomme hvor der er sket ændringer i grundens matrikelforhold, f.eks. ved frasalg eller tilkøb af jord. Alle ejendomme bliver vurderet én gang årligt pr. 1. oktober, og der vil kunne gå 2-3 år, inden salget/købet slår igennem på din ejendomsskat. I mellemtiden skal køber og sælger selv fordele ejendomsskatten. Eksempelvis vil salg af jord ved en udstykning den 15. oktober 2019 først blive vurderet pr. 1. oktober 2020. Det vil først få indvirkning på ejendomsskatten for 2021.
  • Ejerlejligheder hvor fordelingstallet er ændret.

Ejendomsvurdering

Ejendomsvurderingen bruges til at beregne både ejendomsværdiskat samt ejendomsskat (grundskyld).

Ejendomsværdien anvendes til beregning af din ejendomsværdiskat, som opkræves af SKAT, og grundværdien anvendes til beregningen af din grundskyldsskat, som opkræves af kommunen.

Har du spørgsmål til eller klager over din ejendoms- eller grundværdi, skal du kontakte Vurderingsstyrelsen på vurdst@vurdst.dk eller på

telefon 7222 1616.