Ejerskifte

Hvis salg af din ejendom ikke er blevet tinglyst, inden vi udsender skattebilletter, modtager du skattebillet og evt. betalings-id.

Selv om du har solgt din ejendom, kan du godt komme ud for, at du modtager ejendomsskattebilletten og betalings-id på den ejendom, du har solgt. Det kan være, fordi du var tinglyst ejer på det tidspunkt, ejendomsskattebilletten blev udskrevet. Kommunen registrerer først et ejerskifte af en ejendom, når vi får meddelelse om dette fra Tinglysningsretten via den digitale tinglysning.

Indtil Randers kommune får besked fra Tinglysningsretten om et ejerskifte, er det nemlig dig (sælger), som hæfter for ejendomsskatten, også selvom du er fraflyttet adressen.

Betalingsservice (PBS)

Ved ejerskifte omkring betalingsterminen for ejendomsskat 1. februar og 1. august er det vigtigt, at du som sælger selv afmelder ejendommen ved Betalingsservice (PBS). En afmelding i PBS cirka en måned før 1. februar og 1. august bevirker, at der bliver udskrevet betalings-id.

Registrering af et ejerskifte bevirker i alle tilfælde, at en PBS tilmelding bliver afmeldt - også ved overdragelse mellem ægtefæller.

Ønsker du yderligere oplysninger vedrørende digital tinglysning, kan du få flere informationer på www.tinglysning.dk.