Om ejendomsskat

Randers Kommune opkræver ejendomsskat i to rater. 1. rate har forfaldsdato 1. februar, og 2. rate har forfaldsdato 1. august.

Skatter og afgifter m.m. af fast ejendom benævnes ofte som ejendomsskat. Ejendomsskat = grundskyld + andre afgifter og bidrag.

Ændret opkrævning og forfald

Betalings-id sendes fra betalingskontoret ca. 21. januar 2019 til 1. rate og ca. 21. juli  2019 til 2. rate.

Ejendomsskat bliver opkrævet 2 gange om året. 1. rate forfalder 1. februar 2019, med sidste rettidige betalingsdag 1. februar 2019. 2. rate forfalder 1. august  2019 med sidste rettidige betaling 1. august 2019.

Igen i år modtager samtlige ejere af boliger og ejendomme en ejendomsskattebillet – også når der er flere ejere af samme ejendom. Er der eksempelvis otte ejere, bliver der udsendt otte ejendomsskattebilletter.

Én af ejerne vil få tilsendt den originale skattebillet og eventuelle indbetalingskort.

Alle øvrige ejere får tilsendt en kopi af skattebilletten.Ejere vil modtage skattebilletten den 14. december 2018 i e-boks.De personer, der er fritaget for digital post, vil få ejendomsskattebilletten pr. post efter  9. januar  2019.Ean.nr. skattebilletter vil være tilgængelige den 12. december 2018.

Orientering til nye ejere

  • Ved 1. rate med forfaldsdato 1. februar  er sidste rettidige betalingsdato 1. februar 2019.
  • Ved 2. rate med forfaldsdato 1. august er sidste rettidige betalingsdato 1. august 2019.
  • Inden 1. februar udsendes ejendomsskattebilletten.
  • Betalingskort udsendes særskilt ca. 21. januar til 1. rate og ca. 21. juli til 2. rate.

Skattebilletten og betalingskort sendes til ejers digitale postkasse.Som køber har du pligt til at sørge for betaling af ejendomsskat, også selv om der ikke er udsendt indbetalingskort.Ved for sen indbetaling påløber renter og evt. gebyr. Renten beregnes pr. påbegyndt måned fra og med forfaldsdato.

Ejendomsskattebilletten 

Ejendomsskattebilletten indeholder opkrævning af ejendomsskat til kommunen og udgiften til renovation og skorstensfejning.

Afgift for skorstensfejning

Som ejer af en ejendom har du pligt til at få renset og efterset din skorsten af en skorstensfejer mindst én gang om året, og du betaler selv for det lovpligtige arbejde. Kommunen opkræver betaling for skorstensfejning sammen med ejendomsskatten på vegne af skorstensfejeren.Har du spørgsmål omkring skorstensfejning, herunder til- og afmelding af skorstensfejning, skal du selv kontakte din skorstensfejer. Hvilken skorstensfejer du har, fremgår af telefonnummeret ved skorstensfejning på forsiden af ejendomsskattebilletten.

Tømmeordning for olie- og benzinudskillere 

Fra 2018 bliver tømmeordning for olie- og benzinudskillere ikke opkrævet på skattebilletten, men opkræves særskilt.

Ejendomsskattekontoret
Odinsgade 7
8900  Randers C
E-mail: ejendomsskat@randers.dk

Tlf.:
8915 1854
8915 1744
8915 1565

Har du spørgsmål vedrørende forbrugsafgifter og vandaflæsning, skal du kontakte Vandmiljø Randers på tlf.nr.: 38 41 12 12. Du kan også læse mere på Vandmiljø Randers' hjemmeside.

Affaldskontoret
Laksetorvet 
8900 Randers C
E-mail: affald@randers.dk
Tlf.: 8915 1617

Erik Eskildsen
Mosevej 19
8940 Randers SV
E-mail: randers@skorstensfejeren.dk
Tlf.: 8640 3300 (træffetid 07:30-09:30)

Søren Thomsen
Lyngbakkevej 2
Hvorslev, 8860 Ulstrup
E-mail: thomsen@lizard.dk 
Tlf.: 4026 7106

Henrik Hviid Hjorth-Jensen
Gl. Grenåvej 213B
Drastrup, 8960 Randers SØ
E-mail: hjorth@skorstensfejeren.dk
Tlf.: 6021 6821 og 8649 6810

Brian Johansson
Mercurvej 6
8983 Gjerlev J
E-mail: isskf@skorstensfejeren.dk
Tlf.: 8647 1693

Tilsynet med det kommunale skorstensfejervæsen udøves af:

Beredskabsinspektør Christian Nøddelund
E-mail: beredskab@randers.dk
Tlf.: 8915 1596

Natur & Miljø
Laksetorvet
8900  Randers C
E-mail: miljoe@randers.dk
Tlf.: 8915 1693

Borgerservice
Laksetorvet
8900  Randers C
E-mail: borgerservice@randers.dk
Tlf.: 8915 1423

Opkrævningskontoret
Laksetorvet
8900  Randers C
E-mail: betalingskontoret@randers.dk
Tlf.: 8915 1188