Om ejendomsskat

Randers Kommune opkræver ejendomsskat i to rater. 1. rate har forfaldsdato 1. februar, og 2. rate har forfaldsdato 1. august.

Skatter og afgifter m.m. af fast ejendom benævnes ofte som ejendomsskat. Ejendomsskat = grundskyld + andre afgifter og bidrag.

Ændret opkrævning og forfald

Betalings-id sendes fra betalingskontoret ca. 21. januar 2021 til 1. rate og ca. 21. juli  2021 til 2. rate.

Ejendomsskat bliver opkrævet 2 gange om året. 1. rate forfalder 1. februar 2021, med sidste rettidige betalingsdag 1. februar 2021. 2. rate forfalder 1. august  2021med sidste rettidige betaling 2. august 2021.

Igen i år modtager samtlige ejere af boliger og ejendomme en ejendomsskattebillet – også når der er flere ejere af samme ejendom. Er der eksempelvis otte ejere, bliver der udsendt otte ejendomsskattebilletter.

Én af ejerne vil få tilsendt den originale skattebillet og eventuelle indbetalingskort.

Alle øvrige ejere får tilsendt en kopi af skattebilletten. Ejere vil modtage skattebilletten den 5. januar 2021 i digital postkasse. De personer, der er fritaget for digital post, vil få ejendomsskattebilletten pr. post efter  7. januar  2021. Ean.nr. skattebilletter vil være tilgængelige den 5. januar 2021.

Orientering til nye ejere

  • Ved 1. rate med forfaldsdato 1. februar  er sidste rettidige betalingsdato 1. februar 2021.
  • Ved 2. rate med forfaldsdato 1. august er sidste rettidige betalingsdato 2. august 2021.
  • Inden 1. februar udsendes ejendomsskattebilletten.
  • Betalingskort udsendes særskilt ca. 21. januar til 1. rate og ca. 21. juli til 2. rate.

Skattebilletten og betalingskort sendes til ejers digitale postkasse. Som køber har du pligt til at sørge for betaling af ejendomsskat, også selv om der ikke er udsendt indbetalingskort. Ved for sen indbetaling påløber renter og evt. gebyr. Renten beregnes pr. påbegyndt måned fra og med forfaldsdato.

Ejendomsskattebilletten 

Ejendomsskattebilletten indeholder opkrævning af ejendomsskat til kommunen og udgiften til renovation, skorstensfejning, rottebekæmpelse, pumpelagsbidrag mm.

Afgift for skorstensfejning

Som ejer af en ejendom har du pligt til at få renset og efterset din skorsten af en skorstensfejer mindst én gang om året, og du betaler selv for det lovpligtige arbejde. Kommunen opkræver betaling for skorstensfejning sammen med ejendomsskatten på vegne af skorstensfejeren. Har du spørgsmål omkring skorstensfejning, herunder til- og afmelding af skorstensfejning, skal du selv kontakte din skorstensfejer. Hvilken skorstensfejer du har, fremgår af telefonnummeret ved skorstensfejning på forsiden af ejendomsskattebilletten. Borger har dog frit valg til hvilken skorstensfejer, der benyttes. Borger træffer selv aftale med ny skorstensfejer og ændring af betaling.

Tømmeordning for olie- og benzinudskillere 

Fra 2018 bliver tømmeordning for olie- og benzinudskillere ikke opkrævet på skattebilletten, men opkræves særskilt.

Ejendomsskattekontoret
Odinsgade 7
8900  Randers C
E-mail: ejendomsskat@randers.dk

Tlf.:
8915 1854
8915 1744

Har du spørgsmål vedrørende forbrugsafgifter og vandaflæsning, skal du kontakte Vandmiljø Randers på tlf.nr.: 38 41 12 12. Du kan også læse mere på Vandmiljø Randers' hjemmeside.

Affaldskontoret
Laksetorvet 
8900 Randers C
E-mail: affald@randers.dk
Tlf.: 8915 1617

Claus Christensen
E-mail: randers@skorstensfejeren.dk

Tlf.: 4088 9030

Søren Thomsen
E-mail: thomsen@lizard.dk 
Tlf.: 4026 7106

Henrik Hviid Hjorth-Jensen
E-mail: hjorth@skorstensfejeren.dk
Tlf.: 6021 6821 og 8649 6810

Brian Johansson
E-mail: isskf@skorstensfejeren.dk
Tlf.: 8647 4440

 

Natur & Miljø
Laksetorvet
8900  Randers C
E-mail: overfladevand@randers.dk
Tlf.: 8915 1693

Borgerservice
Laksetorvet
8900  Randers C
E-mail: borgerservice@randers.dk
Tlf.: 8915 1423

Opkrævningskontoret
Laksetorvet
8900  Randers C
E-mail: betalingskontoret@randers.dk
Tlf.: 8915 1188