Ejendomsoplysning

Du kan bestille en ejendomsrapport med bl.a. oplysninger fra kommuner, SKAT og regioner samt f.eks. tilstandsrapport og energimærke m.v.

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har den 31. oktober 2012 offentliggjort en ny digital selvbetjeningsløsning,  hvor du som ejendomsmægler, anden rådgiver eller borger kan bestille en samlet ejendomsrapport med over 40 oplysninger, der relaterer sig til salg af en ejendom. Der er f.eks. oplysninger om selve ejendommen, økonomi, kommunale planer, bygninger, natur, miljøforhold mv. 

Du skal betale et gebyr på 325 kr. for at få ejendomsrapporten. Det er hensigten, at du vil modtage ejendomsrapporten inden for 10 dage, efter du har bestilt den og modtaget en kvittering for bestillingen. 

Du skal ikke længere kontakte den pågældende kommune for at få ejendomsoplysninger. Du skal heller ikke længere trække oplysninger via OIS og DMP – det gør selvbetjeningsløsningen for dig. 

Du får de mest relevante oplysninger, som du har brug for ved de typiske hushandler. Men du skal være opmærksom på, at bl.a. fredningsbestemmelser og særlige vilkår for landbrugsejendomme skal du finde på anden måde.

Hvis du vil vide mere om Ministeriets projekt (der kaldes DIADEM for DIgital ADgang til EjendoMsoplysninger) kan du finde yderligere oplysninger på Ministeriets hjemmeside.

Derudover kan du finde matrikeloplysninger her og ejendomsoplysninger her.