Tinglysning

Tinglysning er den offentlige registrering, efterprøvelse og offentliggørelse af rettigheder

I dag sker tinglysningen af handel af jord og ejendomme digitalt. Al handel skal tinglyses.

Står du som køber eller ejer i en handel, skal du benytte MitID, når handlen skal registreres i tingbogen.