Hårdhedsgrader i drikkevandet

Hårdhed er et udtryk for indholdet af calcium og magnesium. Hårdheden har betydning for sæbeforbruget ved vask.

Hårdt vand kræver mere sæbe end blødt vand.

Normalt angives vandets hårdhed i tyske hårdhedsgrader (ºdH).

Hårdhedsgraden er et udtryk for koncentrationen af magnesium- og calcium-ioner (Ca²+ + Mg²+) i vandet. Koncentrationen måles i milliækvivalenter pr. liter (meq/l).

Hårdhed i vand kan beskrives som værende forbigående, permanent eller total.

Forbigående hårdhed svarer til den andel af calcium (Ca²+) og magnesium (Mg²+) der er opløst i vandet, fordi kuldioxid (CO2) har opløst hydrogencarbonat (HCO3-). Ved kogning vil der ske en afgasning i form af kuldioxid (CO2) og hydrogenkarbonat (HCO3-) vil udfælde som kalk sammen med calcium (Ca²+) og magnesium (Mg²+). Dette kan ses som hvidlig belægning i gryder og elkedler.

Permanent hårdhed svarer til koncentrationen af calcium (Ca²+) og magnesium (Mg²+) der skyldes opløst kalk forårsaget af f.eks. svovlsyre og salpetersyre.

Total hårdhed svarer til summen af den permanente og den forbigående hårdhed.

Hvis koncentrationen af hydrogenkarbonat (HCO3-) bliver større end koncentrationen af calcium (Ca²+) og magnesium (Mg²+), er den permanente hårdhed nul.

Hårdhedsklasser Total hårdhed (°dh) Ca²+ + Mg²+ meg/l
Meget blødt 0 - 4 0 - 1,4
Blødt 4 - 8 1,4 - 2,8
Middel 8 - 18 2,8 - 6,4
Hårdt 18 - 30 6,4 - 11
Meget hårdt > 30 > 11

En tysk hårdhedsgrad svarer til 2,8 gange summen af calcium (Ca²+) og magnesium (Mg²+) i meq/l.

Dosér vaskemiddel efter vaskemiddelpakkens anvisning og hårdhedsgraden på dit vandværk.